zadanie nr 11/2019

11/2019. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego


Lokalizacja

Gmina Chrzanów

Skrócony opis zadania

W ramach projektu przewiduję przeprowadzenie repetytorium z ustawy PORD oraz rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym)

Opis zadania

W ramach zadania przewiduję przeprowadzenie, zapoznania się z aktualnymi przepisami "Kodeksu Drogowego". wskazania niebezpiecznych i charakterystycznych miejsc dla pieszych, rowerzystów i kierowców w celu poprawy bezpieczeństwa. Zadanie będzie przeprowadzone teoretycznie w sali wykładowej wyżej wskazanej. Do szkolenia będą zaproszone wszystkie zainteresowane osoby. Bądzie ono odbywało się  niedziele 2019 roku będzie bezpłatne. Zaproszenie będzie wydrukowane w lokalnej prasie (informacja).

Uzasadnienie zadania

Od kilkudziesięciu lat władze nie wpływają na świadomość znajomość przepisów ruchu drogowego. Dotyczy to głównie pieszych i rowerzystów którzy stają się ofiarami co najmniej kolizji drogowych. Brak prawidłowego oznaczenia dróg skutkuje negatywnie. jestem wstanie jako instruktor jazdy samochodem wskazać te miejsca.

Zakres i zastosowanie zadania

Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Piesi, kierowcy, uczestnicy ruchu. tylko dajcie mi szanse!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykładowca w skali roku4 240 zł
2koszt wynajęcia sali w skali roku2 120 zł
3Plac Manewrowy w skali roku2 650 zł
4Jazda po mieście w skali roku 2 915 zł
5Dokumentacja fotograficzna w skali roku 1 000 zł
6Materiały szkoleniowe w skali roku 1 000 zł
Łącznie: 13 925 zł

Zespół zwrócił się o opinię prawną o ocenę wniosku. Opinia prawna wskazuje, że proponowane zadanie nie jest zadaniem własnym Gminy. Wykazano sprzeczność z § 5 pkt. 3 Regulaminu.