zadanie nr 13

13. BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO W POGORZYCACH


Lokalizacja

Gminne Boisko w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego, numery działek: 734/8 (pow. 2266 m²), 734/7 (pow.120 m²), 734/6 (pow. 5900 m²), 734/5 (pow, 244 m²).

Skrócony opis zadania

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia boiska piłkarskiego w Pogorzycach, polegające na zamontowaniu masztów oświetleniowych i słupów oświetleniowych wraz z oprawami Typu Led i z całą instalacją elektryczną.

Opis zadania

Celem działania będzie wykonanie oświetlenia gminnego boiska do piłki nożnej o wymiarach 90 m x 55 m, znajdującego się w Pogorzycach przy ulicy Szymanowskiego. Oświetlenie ma służyć rozgrywkom piłki nożnej kobiet ( obecnie 4 liga), do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, Szkole Podstawowej w Pogorzycach oraz lokalnej społeczności. Budowa oświetlenia będzie obejmowała:
1. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
2. zabudowę masztów oświetleniowych 10 m  na fundamentach,
3. zabudowę głowic do masztów oświetleniowych
4. zabudowę opraw oświetleniowych LED 400W na masztach
5. zabudowę słupów oświetleniowych 10m na fundamentach
6. zabudowę belek na słupach oświetleniowych
7. zabudowę opraw oświetleniowych LED 400W na słupach oświetleniowych,
8. wykonanie niezbędnych prac budowlano – montażowych, pomiarowych instalacji elektrycznej, zabudowa szafki sterowniczej, opłata za przyłączenie do sieci.

Uzasadnienie zadania

     Wniosek o realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego umotywowany jest troską o
zdrowie i rozwój jej użytkowników- piłkarek Pogorzanki Pogorzyce, dzieci Szkoły Podstawowej w Pogorzycach oraz mieszkańców. Obecnie boiska piłkarskie bez oświetlenia odchodzą w zapomnienie, bo mogą być wykorzystywane tylko do zapadnięcia zmroku, gdyż później korzystanie z nich grozi poważnymi kontuzjami. W okresie wiosenno-jesiennym jest to jeszcze bardziej utrudnione ze względu na szybko zapadające ciemności. Dlatego zasadnym stało by się wyposażenie boiska głównego w pełni wartościowe oświetlenie. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na rozciągnięcie w czasie wieczornym możliwości przeprowadzenia zajęć czy imprez sportowo-rekreacyjnych. Oświetlenie obiektu sportowego w Pogorzycach może posłużyć wielu dobrym inicjatywom na terenie gminy Chrzanów. Projekt ma poparcie Władz Pogorzyc, mieszkańców oraz Stowarzyszeń Pogorzyc. Szkoda by było, żeby taki obiekt, nie posiadał odpowiedniej renomy i nie był w pełni wykorzystany .

Zakres i zastosowanie zadania

     Beneficjentami zadania będą kluby sportowe z terenu Pogorzyc i Gminy Chrzanów prowadząc zajęcia sportowe (treningi, zawody, letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży) , strażacy z OSP Pogorzyce, Władze Sołectwa do przeprowadzania takich imprez jak dożynki czy Sielanki Pogorzyckie , Szkoła Podstawowa w Pogorzycach do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz ludność całej Gminy Chrzanów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę12 915 zł
2Zabudowa masztów oświetleniowych 10 m na fundamentach10 157,40 zł
3Zabudowa głowic do masztów oświetleniowych2 362 zł
4Zabudowa opraw oświetleniowych LED 400W na masztach16 090,40 zł
5Zabudowa słupów oświetleniowych 10m na fundamentach6 575,50 zł
6Zabudowa belek do słupów oświetleniowych1 133,60 zł
7Zabudowa opraw oświetleniowych led 400W na słupach10 729,60 zł
8Wykonanie niezbędnych prac budowlano – montażowych, pomiarowych instalacji elektrycznej, zabudowa szafki elektrycznej, opłata za przyłączenie do sieci.38 036,50 zł
9Nadzór inwestorski2 000 zł
Łącznie: 100 000 zł