zadanie nr 3/2019

3/2019. Wykonanie dokumentacji na platformę dla wózków


Lokalizacja

Przedszkole Samorządowe nr 9, ul. Brzezina
Działka nr 4641

Skrócony opis zadania

Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na wykonanie podjazdu dla wózków w przedszkolu samorządowym nr 9 w Chrzanowie.

Opis zadania

Do wejścia przedszkola prowadzą dwa ciągi schodów, niema natomiast podjazdu (platformy) dla wózków. Wnioskuję o likwidację jednego z podjazdów a w to miejsce wybudowanie podjazdu, który będzie służył rodzicom, którzy przywożą dzieci, a w okresie wyborów dojazdem osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych.
Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, będzie pierwszym etapem w docelowym rozwiązaniu problem.

Uzasadnienie zadania

Do Przedszkola Samorządowego nr 9, ul. Brzezina prowadzą dwa oddzielne ciągi schodów. Nie ma podjazdu dla wózków. Rodzice, którzy przywożą dzieci w wózkach zmuszeni są pozostawiać je niezabezpieczone na zewnątrz przed budynkiem, poza obiektem. Jest to uciążliwe szczególnie w złą pogodę. Poza tym, w obiekcie Przedszkola w okresie wyborów mieszczą się dwie Komisje wyborcze, do których osoby niepełnosprawne nie mają możliwości dostać się samodzielnie. Wykonanie projektu technicznego podjazdu wraz z pozwoleniem na budowę a docelowo wykonanie podjazdu ułatwi rodzicom i dzieciom codzienne funkcjonowanie, a podczas wyborów obiekt będzie dostępny dla niepełnosprawnych tym samym będzie to likwidacja barier architektonicznych.

Zakres i zastosowanie zadania

Rodzicom i dzieciom uczęszczającym do przedszkola (do przedszkola uczęszcza 125 dzieci)
W okresie  wyborów obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych.
Likwidacja barier architektonicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę25 000 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. Wykazano sprzeczność z § 5 pkt. 8 w/w Regulaminu. Zadanie nie jest kompletne i nie obejmuje całość działań koniecznych do jego realizacji (od projektu/koncepcji poprzez niezbędną dokumentację po realizację zadania).