zadanie nr 6

6. "Radość dzieci, bezpieczna zabawa-to nasza wspólna sprawa!" Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie ul. Zielona.


Lokalizacja

Zielona 15,  przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie

Skrócony opis zadania

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego, posiadającego certyfikat bezpieczeństwa placu zabaw dla dzieci składającego się z huśtawek, zestawu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią, domku do zabawy w sklep itp. Sprzęt zostanie zamontowany na terenach zielonych obok boisk szkolnych. Będą mogli z niego korzystać młodsi uczniowie, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci z osiedla. Plac zabaw sprawi wiele radości dzieciom, a rodzicom da chwilę odpoczynku w cieniu drzew. Szkoła Podstawowa Nr 1 do tej pory była zlokalizowana w dwóch budynkach, od września 2020r. siedzibą szkoły będzie budynek przy ulicy Zielonej. Młodsze dzieci będą potrzebowały bezpiecznego miejsca do zabawy, którego do tej pory tu nie było.

Opis zadania

Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, rekreacji, zabawy, a zarazem rozwijania integracji sensorycznej.

Miejsce: Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym obok boisk szkolnych przy budynku szkoły ul. Zielona 15 w Chrzanowie. Miejsce znajduje się w odpowiedniej odległości od okien, parkingów oraz śmietników (powyżej 10 m), jest ogrodzone. W pobliżu znajdują się drzewa, które zapewnią cień na placu zabaw. Przy placu zabaw będą zamontowane ławeczki, natomiast w pobliżu już znajdują się dodatkowe ławeczki, które mogą wykorzystać rodzice i dziadkowie, aby czuwać nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci  (zdjęcia i propozycja zagospodarowania w załączniku).

Zadania, które zostaną wykonane:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem.
2. Nawierzchnia bezpieczna (z płyt SBR lub mat przerostowych), które zapewnią bezpieczeństwo ze względu na wysokość bezpiecznego upadku.
3. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych (huśtawka wahadłowa + huśtawka „bocianie gniazdo”, zestaw rekreacyjny, huśtawka sprężynowa;domek sklepik)
4. Mała architektura ( 2 ławki + kosz na śmieci + tablica regulaminowa).

Urządzenia będą posiadały certyfikaty zgodności  z normami.

Plac zabaw, który jest przedmiotem wniosku, ma powstać na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie obok boiska wielofunkcyjnego. Nie ma problemu z dostępem do niego.  Proponowane zadanie mieści się w limitach finansowych, określonych zgodnie z Zarządzeniem nr ORG.0050.114.2020 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 17 marca 2020r. Koszty utrzymania nie przekraczają 20% wartości zadania. Zadanie nie jest sprzeczne z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 wyraziła zgodę na realizację zadania, nie narusza ono przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności i będzie realizowane na gruntach należących do gminy Chrzanów.

Uzasadnienie zadania

W pobliżu szkoły istnieje tylko jeden plac zabaw, który nie jest wystarczający dla wszystkich dzieci z osiedla.
Szkoła Podstawowa Nr 1 od trzech lat, czyli po wprowadzeniu reformy likwidującej gimnazja miała swoją siedzibę w dwóch budynkach – w budynku przy ulicy Borelowskiego 1 oraz w budynku przy ulicy Zielonej 15. Od września 2020 roku szkoła będzie zlokalizowana tylko w jednym budynku - przy ulicy Zielonej, gdzie będą uczyły się dzieci od 1 do 8 klasy. Uczniowie klas I-III oraz dzieci przebywające w świetlicy szkolnej będą potrzebowały miejsca do zabawy.
Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Na terenie szkoły, obok boisk i siłowni napowietrznej, znajduje się miejsce, które idealnie nadaje się do tego celu. Proponowany  w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, będzie idealnie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom z okolicy. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwać się od telewizorów, tabletów i komputerów, aby  bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.
Plac zabaw sprawi  wiele radości uczniom i dzieciom z osiedla, a rodzicom da chwilę odpoczynku w cieniu drzew . Obok placu zabaw będą zamontowane ławeczki, które dadzą chwilę wytchnienia rodzicom i dziadkom, gdy  ich pociechy będą się bezpiecznie bawić.

Zakres i zastosowanie zadania

Plac zabaw będzie ogólnodostępny, więc będą z niego korzystać zarówno uczniowie, jak i wszystkie dzieci z osiedla. Gdy dzieci będą się bezpiecznie bawić skorzystają z tego rodzice, dziadkowie i inne osoby opiekujące się dziećmi, więc będzie służył wielu pokoleniom.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem.4 000 zł
2Inspektor nadzoru1 000 zł
3Nawierzchnia bezpieczna40 147,20 zł
4Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z małą architekturą54 348,78 zł
Łącznie: 99 495,98 zł