zadanie nr 9

9. Stawy Kaskadowe w Pogorzycach –doposażenie infrastruktury turystycznej


Lokalizacja

Teren przy Stawach Kaskadowych Pogorzyce , Płaza nr działki 817/3 i 2598

Skrócony opis zadania

Stawy Kaskadowe w Pogorzycach zarządzane są przez Towarzystwo Wędkarskie. Wędkują tylko członkowie TWP, a pozostali mieszkańcy gminy licznie odwiedzający stawy podziwiają walory przyrodnicze tego miejsca. Aby nie zniszczyć tego pięknego miejsca i nie zakłócać spokoju wędkarzom należy oddzielić stanowiska wędkarskie od miejsca w którym odwiedzający mogą swobodnie się przemieszczać i odpoczywać spędzając wolny czas na łonie przyrody. Stworzenie zagospodarowanej przestrzeni publicznej poprzez wyznaczenie tras spacerowych, ich opis, wyrównanie trenu, montaż ławek i stolików, grill, bezpieczne miejsce na ognisko , wiata, drewniane ogrodzenie skarpy widokowej , leśna ubikacja i kosze na śmieci to najważniejsze zadania dla tego miejsca.

Opis zadania

Projekt byłby realizowany na terenie Pogorzyckich Stawów Kaskadowych których projektodawcą , wykonawcą i gospodarzem jest Towarzystwo Wędkarskie Pogorzyce. Stawy znajdują się na działce gminnej 817/3 obejmujący 25 arowy Staw Górny wraz z terenem przyległym gdzie jest ośrodek rekreacyjny TWP. Poniżej Stawu Górnego znajdują się jeszcze dwa stawy kaskadowe o powierzchni 20 ar i 22 ar usytuowane na działkach Starostwa Powiatowego. Pomiędzy Stawem Górnym a pozostałymi stawami znajduje się niezalesiony teren o powierzchni ok 14 ar w obrębie działki nr. 817/3 i działki nr.2598( własność gminy Chrzanów). To na tym terenie po wyrównaniu i przesypaniu skarpy można by utworzyć ogólnodostępny teren rekreacyjny. Wiata, ławki, stoliki, podest widokowy, grill , miejsce na ognisko , leśna ubikacja, kosze na śmieci , parking rowerowy stworzyło by to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym dla odwiedzających oraz dałoby możliwość organizacji spotkań dla społeczności lokalnej(festyny, zabawy, zloty itp.) Wyznaczenie tras spacerowych wraz z ich opisem oraz odgrodzenie łowisk dla wędkujących zabezpieczy interesy obydwu grup korzystających z tego miejsca a tym samym nie ograniczy dostępu osób z poza TWP do tego miejsca.

Uzasadnienie zadania

Duża atrakcyjność terenu Stawów Kaskadowych w Pogorzycach spowodowała ogromny napływ odwiedzających. Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej powoduje niekorzystny wpływ na pierwotne przeznaczenie tego terenu jakim jest prowadzenie rekreacji wędkarskiej. Nie kontrolowany ruch spacerowy i rowerowy oraz zadeptanie i zaśmiecenie łowisk ma ujemny wpływ na walory przyrodnicze tego miejsca oraz zadowolenie wędkujących członków TWP. Chcąc uniknąć drastycznej decyzji władz TWP o zamknięciu terenu dla odwiedzających należy wyznaczyć ścieżki spacerowe, oddzielając je od stanowisk wędkarskich, utworzyć teren rekreacyjny z ogólnodostępną infrastrukturą (ławki stoły ,wiata, ogrodzenie skarpy, ubikacja leśna , kosze na śmieci, grill, parking rowerowy. Należy nadmienić iż teren ten jest uzbrojony w dostęp do prądu i jest monitorowany. Terenem mogłoby opiekować się Towarzystwo Wędkarskie. Koszty roczne utrzymania będą terenu będą niewielkie i nie przekroczą 20% kwoty realizacji(koszenie trawy, opróżnianie w sezonie WC, wywóz śmieci).

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt wpisuje się w zadania gminy w zakresie sportu i turystyki, ochrony przyrody i ochrony zdrowia. Zaspokoi potrzeby turystyczne mieszkańców  całej gminy. Umożliwi organizację imprez dla dzieci i całych rodzin. Umożliwi organizację spotkań integracyjnych firm, organizacji pozarządowych itp. Poprawi komfort wędkowania członkom TWP którzy społecznie zrealizowali projekt „Stawy Kaskadowe” i są jego gospodarzami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1projekt i mapa do celów projektowych7 000 zł
2prace ziemne (równanie terenu, przesyp skarpy, wytyczenie ścieżki)-koparka, mini koparka35 000 zł
3wiata drewniana (4x6)m15 000 zł
4ubikacja leśna (toi toi) obudowa dreniana12 000 zł
5stoły i ławki drewniane10 000 zł
6grill, miejsce na ognisko5 000 zł
7ogrodzenie drewniane punku widokowego8 000 zł
8tablice informacyjne6 000 zł
9obsianie terenu1 000 zł
Łącznie: 99 000 zł