Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Chrzanów, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 300 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Chrzanów. W przypadku zgłoszenia zadania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego (plik do pobrania).

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze zadanie zgłoszone do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego i miej realny wpływ na rozwój gminy. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 300 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 01.02.2021

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.03.2021
do 31.03.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 01.04.2021
do 29.04.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 23.05.2021

Głosowanie

Od 24.05.2021
do 14.06.2021

Ogłoszenie zadań rekomendowanych do realizacji

Do 15.06.2021

Zobacz zgłoszone zadania

Zobacz

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski