Chrzanowski Budżet Obywatelski 2020

Chrzanowski
Budżet Obywatelski 2020

Nabór zadań do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego zakończony!
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Chrzanowa za aktywny udział w zgłaszaniu zadań.
Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji.

Ostateczną listę projektów wybranych
do głosowania poznamy do 27 listopada 2019

Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  Od 06.09.2019

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 19.09.2019
  do 10.10.2019

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Do 15.11.2019

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Do 27.11.2019

 • Głosowanie

  Od 28.11.2019
  do 12.12.2019

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 16.12.2019

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Chrzanów, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 300 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Chrzanów. W przypadku zgłoszenia zadania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze zadanie zgłoszone do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego i miej realny wpływ na rozwój gminy. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 300 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 06.09.2019

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 19.09.2019
do 10.10.2019

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Do 15.11.2019

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 27.11.2019

Głosowanie

Od 28.11.2019
do 12.12.2019

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 16.12.2019

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski