Chrzanowski Budżet
Obywatelski 2019

Chrzanowski Budżet
Obywatelski 2019

Nabór zadań do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego zakończony! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Chrzanowa za aktywny udział w zgłaszaniu zadań. Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji.


Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  Od 22.10.2018

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 09.11.2018
  do 30.11.2018

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 03.12.2018
  do 11.01.2019

 • Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania

  Do 18.01.2019

 • Głosowanie

  Od 21.01.2019
  do 08.02.2019

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 28.02.2019

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Chrzanów, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 139 607,69 złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Chrzanów, który ukończył 16 lat.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze zadanie zgłoszone do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok i miej realny wpływ na rozwój gminy. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać ponad 139 tys. złotych!

Przykładowe działania realizowane
z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 22.10.2018

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 09.11.2018
do 30.11.2018

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 03.12.2018
do 11.01.2019

Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania

Do 18.01.2019

Głosowanie

Od 21.01.2019
do 08.02.2019

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 28.02.2019

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski