Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

"Radość dzieci, bezpieczna zabawa-to nasza wspólna sprawa!" Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chrzanowie ul. Zielona.

Koszt: 99 495,98 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

ZAKUP TRYBUNY SPORTOWEJ ZADASZONEJ WRAZ Z MONTAŻEM PRZY BOISKU PIŁKARSKIM LKS "POLONIA''LUSZOWICE w LUSZOWICACH

Koszt: 100 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Naturalny plac zabaw w Chrzanowie

Koszt: 99 800 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

REMONT i MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI LKS "POLONIA" LUSZOWICE

Koszt: 149 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W ramach przedsięwzięcia wykonano:  termomodernizację budynku,  ocieplenie stropów,  wymianę poszycia dachu wraz z orynnowaniem,  wymianę stolarki okiennej,  wymian stolarki drzwiowej  instalację c.o. na gaz. Przeprowadzone prace w sposób znaczący poprawią efektywność energetyczną budynku, co pozwoli uzyskać niższe koszty utrzymania obiekt.
 20'Skrócona nazwa edycji

MODERNIZACJA I REMONT GMINNEGO BOISKA W POGORZYCACH

Koszt: 99 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Zakres robót budowlanych: - roboty pomiarowe, wytyczenie obecnej strefy boiska, - oczyszczenie terenu, - zdjęcie istniejącej warstwy humusu z darnią w zakresie wymiarów boiska (90x55m) ze strefą pasa dookólnego o szerokości 0,5m po całym obwodzie (290x0,50m), - formowanie i zagęszczenie koryta pod wykonanie warstwy wegetatywnej dla nowej nawierzchni trawiastej, - ułożenie siatki przeciw kretom i wykonanie warstwy wegetacyjnej, - wysianie mieszanki traw, - prace pielęgnacyjne warstwy wegetacyjnej obsianej do pierwszego koszenia, - prace porządkowe.
 20'Skrócona nazwa edycji

CHRZANOWSKA DOLINA TRZECH STAWÓW

Koszt: 69 539 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W ramach projektu Chrzanowska Dolina Trzech Stawów wykonano: okazanie punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Chrzanów. Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uporządkowanie terenu przy ul. Leśnej obejmowały: - Wycinkę drzew będących w złym stanie zdrowotnym, złomów i wywrotów, - Wycinkę krzewów i samosiewów, - Pielęgnację drzew, - Ustabilizowanie w gruncie pni usuniętych topól, z których zostały wykonane siedziska, - Wykoszenie terenu wokół stawu, - Usunięcie oraz wywiezienie odpadów, - Wyrównanie terenu, - Odsłonięcie ścieżki spacerowej przebiegającej wzdłuż stawu.
 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Wybieg dla psów „Chrzanowski PSIstanek”

Koszt: 71 744,75 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Decyzją mieszkańców w ramach Budżetu obywatelskiego na działce o powierzchni ok. 1 100 m2 zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Wybieg dla psów „Chrzanowski PSIstanek”. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie przez Studio Projektowe BAAZA Wojciech Pasterny z siedzibą w Czeladzi za kwotę 8 000 zł brutto. W oparciu o ww. dokumentację została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych - zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, w dniu 30.09.2019 r. została podpisana umowa na realizację robót dla przedmiotowej inwestycji z P.H.U. „GOLD- SPRING” Marzanna Byber z siedzibą w Żurominie. Umowa z dnia 30.09.2019 r. z terminem realizacji 29.11.2019 r. Wartość wynagrodzenia brutto 63 744,75 zł. W ramach zadania zostało wykonane następujące elementy: szałas mały, obręcze do przeskoków, tuba wysoka, kładka wąska, tuba mała, równoważnia ruchoma, kosz na psie odchody, regulamin, tablica informacyjna oraz ogrodzenie.
 19'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie

Koszt: 66 999,90 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie gminnego obiektu sportowego w Balinie

Koszt: 29 478 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Zakup gorsetów ludowych haftowanych ręcznie z przeznaczeniem dla członkiń Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego

Koszt: 13 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zakup 20 sztuk gorsetów ludowych haftowanych ręcznie z przeznaczeniem dla członkiń Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego.

 18'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie

Koszt: 59 485,50 zł

Etap realizacji: zrealizowany

W ramach zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego" wykonano następujące prace: - opracowanie dokumentacji projektowej, - dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu Action4kids składającego się z : sieci linowej, ścianki wspinaczkowej, poprzeczki, drabinki podniebnej, drążka gimnastycznego, kółek gimnastycznych, walca, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej monolitycznej, - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.
 18'Skrócona nazwa edycji

Organizacja konkursu na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie

Koszt: 64 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany