Brak realizacji spełniających kryteria

 20'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 98 080 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Koszt: 71 744,75 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Decyzją mieszkańców w ramach Budżetu obywatelskiego na działce o powierzchni ok. 1 100 m2 zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Wybieg dla psów „Chrzanowski PSIstanek”. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie przez Studio Projektowe BAAZA Wojciech Pasterny z siedzibą w Czeladzi za kwotę 8 000 zł brutto. W oparciu o ww. dokumentację została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych - zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, w dniu 30.09.2019 r. została podpisana umowa na realizację robót dla przedmiotowej inwestycji z P.H.U. „GOLD- SPRING” Marzanna Byber z siedzibą w Żurominie. Umowa z dnia 30.09.2019 r. z terminem realizacji 29.11.2019 r. Wartość wynagrodzenia brutto 63 744,75 zł. W ramach zadania zostało wykonane następujące elementy: szałas mały, obręcze do przeskoków, tuba wysoka, kładka wąska, tuba mała, równoważnia ruchoma, kosz na psie odchody, regulamin, tablica informacyjna oraz ogrodzenie.
 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Koszt: 13 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zakup 20 sztuk gorsetów ludowych haftowanych ręcznie z przeznaczeniem dla członkiń Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego.

Koszt: 59 485,50 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W ramach zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego" wykonano następujące prace: - opracowanie dokumentacji projektowej, - dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu Action4kids składającego się z : sieci linowej, ścianki wspinaczkowej, poprzeczki, drabinki podniebnej, drążka gimnastycznego, kółek gimnastycznych, walca, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej monolitycznej, - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.