zadanie nr 7

7. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie


Lokalizacja

Balin, ul. Jaworznicka 139
nr działki 1438/45

Skrócony opis zadania

Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć wychowania fizycznego.

Opis zadania

Miejsce:
plac zabaw znajdujący się na terenie ogrodzonym przynależnym do Szkoły Podstawowej                            im. Mikołaja Kopernika w Balinie. Plac został zagospodarowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w 2010 roku. Od września 2018 r., po kontroli Inspektora BHP, został wyłączony z użytku ze względu na zły stan nawierzchni (powyginane płyty).
Cel:
1. zapewnienie bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy szkole oraz zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas młodszych jak również dla wszystkich dzieci zamieszkałych w Balinie korzystających z placu zabaw po godzinach pracy szkoły;
2. zmniejszenie ryzyka wystąpienia urazów podczas korzystania z placu zabaw;
3. wykorzystanie terenu zielonego, stanowiącego integralną część placu zabaw, jako miejsca zabaw rekreacyjnych.

Główne działania:
1. uzupełnienie podsypki jako podłoża utwardzającego pod nową nawierzchnię;
2. położenie kolorowej nowej nawierzchni z płyt SBR o wymiarach: 290 m2 (240 m2- powierzchnia bezpieczna, 50m2 – powierzchnia komunikacyjna).

Uzasadnienie zadania

Plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Balinie jest integralną jej częścią. Wyłączenie go z użytku pozbawiło nauczycieli miejsca do prowadzenia różnorodnych zajęć, a dzieci do korzystania z atrakcyjnego sprzętu rekreacyjnego, bowiem szkoła nie dysponuje dobrym zapleczem sportowym. Brak pełnometrażowej sali gimnastycznej sprawia, że uczniowie klas młodszych część zajęć realizują na szkolnym korytarzu.
Położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw wpłynie na:
1. wykorzystanie placu zabaw, jako miejsca zajęć rekreacyjno-ruchowych i wychowania fizycznego;
2. przywrócenie użyteczności zamontowanych tam urządzeń rozwijających sprawność fizyczną uczniów;
3. organizowanie atrakcyjnych i ciekawych zajęć w bezpiecznych warunkach;
4. pełne wykorzystanie terenu zabaw poza godzinami pracy szkoły.
Uruchomienie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią sprawi, że na nowo stanie się on miejscem spotkań, rozrywki i rekreacji dla dzieci, uczniów oraz potencjalnych klientów szkoły.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt będzie służył mieszkańcom Balina, w szczególności:
1. dzieciom z oddziału przedszkolnego;
2. uczniom klas I-IV;
3. potencjalnym klientom szkoły.
Uruchomienie placu zabaw wraz z przyległym terenem zielonym będzie także służył rodzicom oczekującym na odebranie dzieci ze szkoły w godzinach popołudniowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1uzupełnienie podsypki pod nową nawierzchnię 4 300 zł
2nawierzchnia z płyt SBR: 240m2 – kolor czerwony (cena brutto za m2 – 125,46) 30 110,40 zł
3nawierzchnia z płyt SBR: 50m2 – kolor niebieski (cena za m2 – 132,84)6 642 zł
4Koszt transportu1 230 zł
Łącznie: 42 282,40 zł