zadanie nr ChBO/5/2018

ChBO/5/2018. Zakup gorsetów ludowych haftowanych ręcznie z przeznaczeniem dla członkiń Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego


Lokalizacja

Gmina i Chrzanów, powiat chrzanowski i okolice

Skrócony opis zadania

Zakup gorsetów ludowych haftowanych ręcznie. Motyw haftu na gorsetach ma być odwzorowany z gorsetów, jakie nosiły nasze babcie i prababcie w naszej najbliższej okolicy. Gorsety mają być noszone przez członkinie Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego, działającego w Gminie Chrzanów z sołectw Balin, Luszowice, Płaza, Pogorzyce.

Opis zadania

Zakup 20 sztuk gorsetów ludowych haftowanych ręcznie z przeznaczeniem dla członkiń Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego. Gorsety zostaną uszyte z aksamitu kaliskiego i ręcznie wyhaftowane kolorowymi nićmi np. w firmie Art Deco z motywem wzoru jaki występował w rejonie Małopolski Zachodniej zwłaszcza w rejonie Chrzanowa. Gorset bowiem był bogactwem polskiej wsi łącznie z ludźmi wiernymi kulturze i tradycji ukształtowanej przez stulecia. Celem naszym jest promocja tradycji i folkloru okolic Chrzanowa wśród mieszkańców powiatu i innych regionów i przekazywanie ich kolejnym pokoleniom oraz poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu. Członkinie Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystyczne z siedzibą w Chrzanowie są mieszkankami Sołectw Balina, Luszowic, Płazy i Pogorzyc. Celem ich działalności jest podtrzymywanie, poznawanie, kultywowanie i przekazywanie tradycji. Ich zaangażowanie umożliwia mieszkańcom uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych nie tylko na terenie swoich sołectw, ale również i na Rynku w Chrzanowie gdzie prezentują swój dorobek artystyczny. Członkinie Stowarzyszenia mają duży zasób pieśni. Działanie zatytułowane "Zakup gorsetów ludowych haftowanych ręcznie" wpłynie na poprawę jakości życia na wsi zaspakajając choć w części ich potrzeby kulturalne. Członkinie Stowarzyszenia dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Udział mieszkańców w takich imprezach powoduje ich integrację. Aby to osiągnąć wskaźnikiem działania będzie; udział w konkursie potraw w Wygiełzowie, udział w przeglądach folklorystycznych np. w Przedborzu, udział w dożynkach Gminnych i Powiatowych, współudział w organizacji w konkursu dla dzieci "Bosa nóżka", Wigilii i konkursu Palm na Chrzanowskim Rynku i wielu innych.

Uzasadnienie zadania

Zadanie "Zakup gorsetów ludowych haftowanych ręcznie" wykonanych zgodnie z tradycją i motywem wzoru z okolic Chrzanowa, wyhaftowany na gorsecie, pozwoli nam mieć nadzieję, że nasi następcy będą mieć z czego czerpać wzór. Gmina Chrzanów leżąca w Małopolsce Zachodniej nie ma tradycji noszenia stroju ludowego. Jedynie Panie zrzeszone w Kołach Gospodyń starają się chodzić w strojach ludowych z okazji różnych uroczystości Kościelnych lub Państwowych. Jednak wydanie kwoty około 670,00 zł na zakup gorsetu haftowanego ręcznie przekracza ich możliwości finansowe, bowiem są to głównie panie na emeryturze. Obecnie mamy gorsety wyszyte cekinami tzw. Sukiennickie. Biorąc udział w przeglądach i konkursach mamy za te gorsety odejmowane punkty z uwagi na to, że starsze panie nosiły gorsety haftowane.
Posiadanie gorsetów ludowych haftowanych ręcznie rozwiąże problem prawidłowego stroju noszonego na tym terenie. Ładny strój prezentowany na imprezach kulturalnych, integracyjnych pozytywnie wpłynie na uczestników tych imprez. Będzie to dobro, które przekażemy następnym pokoleniom.

Zakres i zastosowanie zadania

Członkinie Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego ubrane w stroje krakowskie godnie będą się prezentować podczas występów dla mieszkańców i gości w sołectwach. Uczestniczą w imprezach organizowanych przez Gminę Chrzanów, współpracują z MOKSiR Chrzanów. W imprezach tych jako widzowie uczestniczą całe rodziny. Biorą udział w konkursach i przeglądach folklorystycznych. Grupy śpiewacze z Balina, Luszowic, Płazy i Pogorzyc zapraszane są na warsztaty, do szkół i przedszkoli nie tylko w Gminie Chrzanów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Gorset ludowy haftowany ręcznie szt. 2013 500 zł

Opis realizacji

Zakup 20 sztuk gorsetów ludowych haftowanych ręcznie z przeznaczeniem dla członkiń Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego.

Postęp realizacji

Zakup 20 sztuk gorsetów ludowych haftowanych ręcznie z przeznaczeniem dla członkiń Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego.

Zadanie nie wzbudziło merytorycznych wątpliwości Zespołu.

Załączniki