zadanie nr 15

15. Naturalny plac zabaw w Chrzanowie


Lokalizacja

Działka numer 111/8

Skrócony opis zadania

Naturalny plac zabaw w Chrzanowie to projekt stworzenia wyjątkowego miejsca na mapie
miasta, placu zabaw zbudowanego z naturalnych, ekologicznych i żywych elementów małej
architektury. Plac zabaw bez sztucznych materiałów, gumowych nawierzchni, plac który
będzie się zmieniał wraz z porami roku.  Będzie to pierwszy w Chrzanowie plac zabaw z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu oraz istniejącego zadrzewienia.
Plac zabaw, który będzie zachwycał zarówno dzieci jaki i dorosłych,zachęcając do spędzania czasu na wolnym powietrzu.

Opis zadania

Natura daje dużo możliwości kreatywnego korzystania z otoczenia. Uczy dzieci postrzegać
i szanować przyrodę, stąd pomysł na stworzenie naturalnego placu zabaw w Chrzanowie.
Projekt takiego placu skupia się na stworzeniu przestrzeni z naturalnych materiałów takich jak:
drewno, wiklina, kamienie, ziemia, wykorzystując jednocześnie istniejące już rośliny i drzewa.
Większość elementów placu to budowle z wierzby wiciowej. Wierzba jest najefektywniejszą
z roślin wykorzystywaną do oczyszczania gleby z metali ciężkich, związków toksycznych
poprzez wbudowanie ich w swoją biomasę. Dodatkowo korzenie wierzby wychwytują 80%
zanieczyszczeń wody, roślina też skutecznie filtruje powietrze z zanieczyszczeń. Naturalne
elementy małej architektury zaplanowanej na placu zabaw będą nie tylko użyteczne, ale
również ładne, dzięki czemu wkomponują się w naturalny krajobraz parku. Projekt placu
zabaw zawiera: 1. Przygotowanie terenu w tym usypanie dwóch naturalnych niewielkich
pagórków, ćzęściowa wymiana gleby pod elementy z wierzby. 2. Stworzenie naturalnej ścieżki
sensorycznej z kamieni, szyszek, drewnianych bali. Taka ścieżka pobudza zmysły dzieci które
poprzez dotyk poznają otaczającą naturę. 3. Wmontowanie zegaru słonecznego, w celu
edukacji dzieci i młodzieży. 4. Zasadzenie z wierzby wiciowej tunelu o długości 20 metrów. 5.
Ustawienie dwóch drewnianych bali w formie równoważni. 6. Wkopanie drewnianych klocków
(pieńków) jako miejsc do siedzenia, budowania kręgów. 7. Ustawienie trzech drewnianych
ławek. 8. Nasadzenie dodatkowej, różnorodnej roślinności w celu urozmaicenia już istniejącej
oraz zbudowania naturalnego ogrodzenia dla placu zabaw 9. Montaż trzech wiklinowych
daszków na istniejących drzewach, które bez negatywnych wpływów na drzewa stworzą
zacienione przestrzenie do zabaw lub odpoczynku w upalne dni. 10. Zbudowanie dwóch
szałasów z żywej wikliny, które będą się zmieniać wraz z porami roku: wiosną bujnie,
soczyście zielono rozkwitają, w lecie dają schronienie przed upałami i piekącym słońcem,
jesienią pięknie zmieniają kolory, by na zimę przejść w okres spoczynku. O każdej porze roku
wyglądają estetycznie, są użyteczne i praktyczne. 11. Wbudowanie tablicy informacyjnej. 12.
Zamontowanie kosza na śmieci. W celu zasadzenia obiektów małej architektury z wierzby
konieczna będzie częściowa wymiana ziemi pod nimi, tak aby dać tym rośliną optymalne
warunki wzrostu. Pomysł na lokalizację placu zabaw to park w Kościelcu, a konkretnie łąka
przy ul. Nałkowskiej (działka 111/6) wraz z otaczającymi drzewami, które dają naturalny cień,
tak aby korzystać z placu również w czasie bardzo słonecznych dni. Lokalizacja jest
ogólnodostępna, również dla rodziców z wózkami dla dzieci, jak i dzieci na wózkach
inwalidzkich. Forma placu zabaw nie naruszy naturalnego wyglądu parku i będzie nowa
atrakcją na mapie miasta.

Uzasadnienie zadania

Projekt naturalnego placu zabaw będzie odpowiedzią na kilka problemów mieszkańców
Chrzanowa. Przede wszystkim pomoże w eliminacji zjawiska nazwanego przez Richarda Louv,
autora książki „Ostatnie dziecko lasu”, tzw.„zespołu deficytu natury", który wiąże się
bezpośrednio z czasami w których wychowują się nasze dzieci. Wpływ dostępu do technologii i
wirtualnego świata, który nas otacza wpływa niekorzystnie na rozwój poznawczy i emocjonalny
dzieci i młodzieży, które coraz rzadziej wychodzą na pole, aby spędzić czas na świeżym
powietrzu i integrować się z rówieśnikami. W związku z tym, pozbawione terapeutycznych
właściwości przyrody cierpią coraz bardziej z powodu stresu i zmęczenia tzw. uwagi skupionej,
co objawia się impulsywnością, irytacją i osłabieniem koncentracji. Ponadto badania wykazują,
iż zabawa z naturalnymi elementami zwiększa kreatywność, umiejętności motoryczne,
samoocenę oraz wyniki w nauce.
Natura daje dużo możliwości kreatywnego korzystania z otoczenia. Uczy dzieci postrzegać i
szanować przyrodę.
Kolejnym problemem, który rozwiąże plac zabaw jest jego lokalizacja, czyli osiedle Kościelec
na którym istnieje tylko jeden plac zabaw, co jest zdecydowanie niewystarczające na tak duże,
ciągle rozwijające się osiedle. Budowa w tym miejscu sprawi, że okoliczne dzieci otrzymają
dodatkowe miejsce do wspólnej integracji.
Ostatnim aspektem, równie ważnym, jeśli nie najważniejszym jest bezpośrednia i pośrednia
promocja ekologicznych rozwiązań, przyjaznych nie tylko dla ludzi ale również otaczającej
przyrody. Budowle z wierzby przyczynią się również do oczyszczania powietrza oraz gleby.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt naturalnego placu zabaw będzie odpowiedzią na kilka problemów mieszkańców
Chrzanowa. Przede wszystkim pomoże w eliminacji zjawiska nazwanego przez Richarda Louv,
autora książki „Ostatnie dziecko lasu”, tzw.„zespołu deficytu natury", który wiąże się
bezpośrednio z czasami w których wychowują się nasze dzieci. Wpływ dostępu do technologii i
wirtualnego świata, który nas otacza wpływa niekorzystnie na rozwój poznawczy i emocjonalny
dzieci i młodzieży, które coraz rzadziej wychodzą na pole, aby spędzić czas na świeżym
powietrzu i integrować się z rówieśnikami. W związku z tym, pozbawione terapeutycznych
właściwości przyrody cierpią coraz bardziej z powodu stresu i zmęczenia tzw. uwagi skupionej,
co objawia się impulsywnością, irytacją i osłabieniem koncentracji. Ponadto badania wykazują,
iż zabawa z naturalnymi elementami zwiększa kreatywność, umiejętności motoryczne,
samoocenę oraz wyniki w nauce.
Natura daje dużo możliwości kreatywnego korzystania z otoczenia. Uczy dzieci postrzegać i
szanować przyrodę.
Kolejnym problemem, który rozwiąże plac zabaw jest jego lokalizacja, czyli osiedle Kościelec
na którym istnieje tylko jeden plac zabaw, co jest zdecydowanie niewystarczające na tak duże,
ciągle rozwijające się osiedle. Budowa w tym miejscu sprawi, że okoliczne dzieci otrzymają
dodatkowe miejsce do wspólnej integracji.
Ostatnim aspektem, równie ważnym, jeśli nie najważniejszym jest bezpośrednia i pośrednia
promocja ekologicznych rozwiązań, przyjaznych nie tylko dla ludzi ale również otaczającej
przyrody. Budowle z wierzby przyczynią się również do oczyszczania powietrza oraz gleby.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt architektoniczny10 000 zł
2Przygotowanie terenu pod instalacje, prace ziermne i montaż elementów30 000 zł
3Ścieżka edukacyjno sensoryczna4 000 zł
4Zegar Słoneczny1 000 zł
5Daszki wiklinowe wokół drzew2 000 zł
6Tunel z wierzby wiciowej 20m7 000 zł
7Nasadzenia roślin, w tym elementy naturlanego orgrodzenia24 000 zł
8Drewniane bale - równoważnia i słupki2 000 zł
9Drewniane ławki bez oparcia x 32 700 zł
10Żywy szałas z wierzby wiciowej średnica 3m3 000 zł
11Ziemia pod szałasy i tunele 10 000 zł
12Tablica informacyjna z montażem1 000 zł
13Kosz do selektywnej zbiórki odpadów400 zł
14żywy szłas z wierzby wiciowej2 700 zł
Łącznie: 99 800 zł