zadanie nr 3

3. Wybieg dla psów „Chrzanowski PSIstanek”


Zdjęcie do projektu Wybieg dla psów „Chrzanowski PSIstanek”

Lokalizacja

Działka nr 5993 (z wyłączeniem 5594) położona w Chrzanowie u skrzyżowania ulic Śląskiej i Sienkiewicza

Skrócony opis zadania

Wybieg dla psów - Chrzanowski PSIstanek - to projekt utworzenia pierwszego w Gminie Chrzanów psiego parku.
Wybieg dla psów będzie miejscem ogrodzonym, wyposażony w urządzenia małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stacje na psie dochody wraz z urządzeniami do zabaw i tresury dla psów.
W psim parku psy będą miały możliwość swobodnej, bezpiecznej zabawy i wzajemnej socjalizacji. Będzie to miejsce tematycznych imprez cyklicznych. Obiekt będzie ogólnodostępny i nieodpłatny.

Opis zadania

Wybieg dla psów - Chrzanowski PSIstanek - to projekt utworzenia pierwszego w Gminie Chrzanów psiego parku.

W gminie Chrzanów nie brakuje miejsc służących do rekreacji – orliki, boiska, place zabaw, zewnętrzne siłownie, parki, skwery, miejsca spacerowe. Brakuje jednak miejsca przeznaczonego tylko dla psów, a w Gminie corocznie zwiększa się ilość psich obywateli. Rośnie także świadomość ich właścicieli, którzy chcą aktywnie spędzać czas ze swoimi pupilami a także którzy chcą zapewnić swoim psom odpowiednią ilość ruchu w pism towarzystwie, dbając o ich prawidłową socjalizację. W gminie Chrzanów trudno znaleźć miejsce, gdzie psy mogły by swobodnie wybiegać się i wspólnie pobawić  nie wadząc przy tym nikomu.
A psy chętnie bawią się w swoim towarzystwie.

Dlatego wybieg dla psów byłby wyjściem naprzeciw potrzebom właścicieli psów mieszkających w całej gminie Chrzanów, nie tylko osiedli.

Celem utworzenia psiego parku jest stworzenie dla psów miejsca, gdzie mogłyby swobodnie się pobawić bez smyczy w kontrolowanych warunkach, potrenować ze swoim opiekunem, polepszyć kontakty z innymi psami. Jest to miejsce stanowiące uzupełnienie codziennej psiej aktywności. Wybieg dla psów nie stanowiłby tylko i wyłącznie psiej toalety, tak samo jak w innej przestrzeni publicznej, na właścicielu ciążyłby obowiązek sprzątania po swoim psie oraz dbania o udostępniony teren a także korzystania z wybiegu zgodnie z ustalonym regulaminem. Zainstalowana na wybiegu psia stacja (dystrybutor woreczków wraz z pojemnik na odchody) przyczyni się do edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązku sprzątania po psie.

Psy biegając swobodnie na zamkniętej przestrzeni nie były by przeszkodą dla tych, którym przeszkadza biegający bez smyczy, zatem stanowiłby atut nie tylko dla miłośników czterech łap, ale i tych, którym psie towarzystwo nie koniecznie sprawia przyjemność.

Jednocześnie psi park stanowiłby niewątpliwie atut Gminy Chrzanów jako miasta przyjaznego psom i ich opiekunom a także wychodzącego naprzeciw ich potrzebom. Psie wybiegi stają się standardem w większości polskich miast. Dzięki temu projektowi w sposób nowoczesny, użyteczny i ciekawy zagospodarowany byłby zapomniany obszar terenu zielonego nie nadający się na teren rekreacyjny. Co więcej, psi park mógłby stanowić zaplecze do organizowania imprez tematycznych takich jak warsztaty, pokazy psiej tresury, spotkania z behawiorystami i inne.

Zadanie obejmuje swoim zakresem:
- ogrodzenie terenu przeznaczonego na powyższy cel siatką systemową z wydzieleniem wejścia, tzw. śluz oraz bramy wjazdowej dla służb porządkowych,
- ławki dla właścicieli (w tym jedna zadaszona wiatą),
- kosze na śmieci,
- kosze na psie odchody z dystrybutorem biodegradowalnych worków,
- wydzielone miejsce na toaletę dla psów, w tym „piesuar”
- tor przeszkód,
- regulamin,
- tablica ogłoszeń.

Przebywanie na wybiegu dla psów obwarowane byłoby pewnymi zasadami, ustalonymi w przyjętym regulaminie, opierającym się na poniższych założeniach:
1) psy bez nałożonej smyczy muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna
2) w przypadku psów ras figurujących w wykazie ras agresywnych przyjętym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) oraz nie będących mieszańcami powyższych ras, nad którymi właściciel sprawuje kontrolę, na wybiegu mogą przebywać tylko i wyłącznie z nałożonym kagańcem
3) podczas otwartych zajęć dotyczących tresury, należy stosować się do poleceń osoby ją prowadzącej
4) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies ma obowiązek po nim posprzątać i pozostawić miejsce zabaw w stanie nienaruszonym
5) korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie wybiegu dla psów musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją
6) nie jest dozwolone przebywanie na placu psów chorych, suk w okresie rui, szczeniaków poniżej 3 miesiąca życia
7) dzieci mogą przebywać na placu tylko pod ścisłym nadzorem osób dorosłych.

Bo psy wybiegane to psy szczęśliwe!

Uzasadnienie zadania

W gminie Chrzanów tereny zielone pokrywają się nowymi zabudowaniami. Na skwerach i terenach zielonych otaczających największe osiedla, brak jest możliwość swobodnego puszczenia psa luzem, tak by nie stanowił potencjalnego zagrożenia dla siebie (ryzyko spłoszenia i ucieczki) lub dla innych użytkowników. Corocznie powiększa się liczba psów, oraz świadomość ich właścicieli co do konieczności zaspokajania ich potrzeb behawiorystycznych – nie tylko zaspokojenie potrzeb fizycznych a także emocjonalnych psów. Korzyści z psiego wybiegu to przede wszystkim możliwość zaspokajania powyższych potrzeb.
Takie miejsce jak „Psi park" pozwoli na uniknięcie konfliktów z rodzicami dzieci i osobami spacerującymi na terenach zielonych lub jeżdżącymi na rowerach.
Wybiegi dla psów to również doskonałe miejsce na spotkania towarzyskie, wymianę doświadczeń na temat wychowania psów, żywienia. Miejsce takie pozwoli aktywnie spędzić czas z pupilem i wśród znajomych. Będzie również miejscem spotkań i integracji miłośników psów, wśród których jest dużo seniorów.  
Ponadto psi park pomoże wyrobić nawyk sprzątania po swoim psie nie tylko na wybiegu, ale także poza nim. Również stanowić może doskonałe zaplecze cyklicznych imprez tematycznych jak i szkoleń psów.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt służyć będzie mieszkańcom całej Gminy Chrzanów, natomiast głównymi beneficjentami powyższe projektu będą właściciele czworonogów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Mapa do celów projektowych1 000 zł
2Projekt obiektu5 000 zł
3Przygotowanie terenu pod inwestycję5 000 zł
4Kosz zawieszane z daszkiem przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (stalowy słupek, trzy kosze wraz z ich odpowiednim oznaczeniem)1 600 zł
5Ławka o konstrukcji żeliwnej z drewnianym oparciem i siedziskiem – 2 szt. wraz z montażem (wymiennie betonowa)1 200 zł
6Ogrodzenie23 400 zł
7Urządzenia psiego parku, w tym do psich sportów wraz z montażem37 360,64 zł
Łącznie: 74 560 zł

Postęp realizacji

Decyzją mieszkańców w ramach Budżetu obywatelskiego na działce o powierzchni ok. 1 100 m2 zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Wybieg dla psów „Chrzanowski PSIstanek”. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie przez Studio Projektowe BAAZA Wojciech Pasterny z siedzibą w Czeladzi za kwotę 8 000 zł brutto. W oparciu o ww. dokumentację została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych - zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, w dniu 30.09.2019 r. została podpisana umowa na realizację robót dla przedmiotowej inwestycji z P.H.U. „GOLD- SPRING” Marzanna Byber z siedzibą w Żurominie. Umowa z dnia 30.09.2019 r. z terminem realizacji 29.11.2019 r. Wartość wynagrodzenia brutto 63 744,75 zł. W ramach zadania zostało wykonane następujące elementy: szałas mały, obręcze do przeskoków, tuba wysoka, kładka wąska, tuba mała, równoważnia ruchoma, kosz na psie odchody, regulamin, tablica informacyjna oraz ogrodzenie.

Załączniki