zadanie nr ChBO/10/2018

ChBO/10/2018. Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie


Lokalizacja

ul. Ignacego Łukasiewicza, Plac Zabaw, jednostka ewidencyjna Chrzanów, obręb Balin, działka nr 370

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na doposażeniu placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie.

Opis zadania

Zadanie polega na doposażeniu placu zabaw dla dzieci, zlokalizowanego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie przy ulicy Ignacego Łukasiewicza.
W ramach zdania podjęte zostaną następujące działania:
1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej celem zgłoszenia budowy do właściwego organu;
2) dostawę i montaż urządzenia typu Action4kids 6040-006w skład którego wchodzą: sieć linowa, ścianka wspinaczkowa, poprzeczka, drabinka podniebna, drążek gimnastyczny, kółka gimnastyczne, walec (projekt poglądowy w załączeniu), celem uzupełnienia już istniejących urządzeń zlokalizowanych na przedmiotowym terenie;
3) wykonanie bezpiecznej syntetycznej nawierzchni o pow. ok. 60 m2 (prostokąt 8,5 x 7 m) mającej na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia, poprzez zmniejszenie ryzyka uszkodzeń przy upadku, chroniąc dzieci przed urazami głowy, łokci czy kolan.  Uzasadnienie zadania

Potrzeba realizacji zadania  wynika z faktu, iż obecna, zbyt mała ilość urządzeń dostępnych na placu zabaw, nie jest w stanie w pełni sprostać oczekiwaniom dzieci. Miejskie place zabaw są wyposażone w dużo większe ilości różnego typu urządzeń, stąd też, inwestycja w tego rodzaju zadanie pozwoli zniwelować te różnice.  Ponadto, nowe urządzenie zachęci dzieci do dodatkowej aktywności fizycznej oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowe urządzenie sprawi, że plac zabaw zlokalizowany przy Miejskiej Bibliotece w Balinie stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym i częściej odwiedzanym przez najmłodszych.

Zakres i zastosowanie zadania

Nowe urządzenie na placu zabaw będzie służyło dzieciom z Balinia, jak również dzieciom  przyjeżdzającym na okres wakacyjny czy też na długie weekendy do swoich rodzin w Balinie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu placu zabaw wraz z mapą (w celu zgłoszenia do właściwego organu)5 000 zł
2Dostawa i montaż urządzenia typu Action4kids 6040-00612 000 zł
3Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej o pow. 60 m230 000 zł
Łącznie: 47 000 zł

Opis realizacji

W ramach zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego" wykonano następujące prace:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu Action4kids składającego się z : sieci linowej, ścianki wspinaczkowej, poprzeczki, drabinki podniebnej, drążka gimnastycznego, kółek gimnastycznych, walca,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej monolitycznej,

- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

Postęp realizacji

W ramach zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Balinie w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego" wykonano następujące prace: - opracowanie dokumentacji projektowej, - dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu Action4kids składającego się z : sieci linowej, ścianki wspinaczkowej, poprzeczki, drabinki podniebnej, drążka gimnastycznego, kółek gimnastycznych, walca, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej monolitycznej, - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

Zadanie nie wzbudziło merytorycznych wątpliwości Zespołu.

Załączniki