zadanie nr 8

8. ZAKUP TRYBUNY SPORTOWEJ ZADASZONEJ WRAZ Z MONTAŻEM PRZY BOISKU PIŁKARSKIM LKS "POLONIA''LUSZOWICE w LUSZOWICACH


Lokalizacja

Luszowice ul. Dąbrowa 1 działka nr.2243/16

Skrócony opis zadania

Zadanie dotyczy  zakupu  trybuny sportowej zadaszonej wraz z montażem na terenie boiska piłkarskiego LKS,,POLONIA'' Luszowice .

Opis zadania

Zadanie będzie realizowane na terenie należącym do Urzędu Gminy Chrzanów .Teren ten jest użyczony Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,POLONIA' ' Luszowice jako obiekt sportowy wraz z budynkami i budowlami na nim zlokalizowanymi. Celem zadania jest zapewnienie zadaszonych miejsc siedzących dla kibiców podczas rozgrywek piłkarskich oraz innych imprez kulturalnych i sportowych. Przy realizacji zadania zostanie zakupiona trybuna sportowa wraz z  zadaszeniem i montażem.Przed montażem zostaną wykonane betonowe słupki (betonowe stopy) do których będzie przykręcona konstrukcja stalowa trybuny oraz zadaszenia.

Uzasadnienie zadania

Aktualnie na boisku sportowym znajdują się stare zniszczone trybuny,wymagające kosztownego remontu, nie nadające się do użytku oraz stwarzające zagrożenie dla widzów miejscowych i przyjezdnych. Konieczny jest zakup nowych trybun w celu poprawienia zarówno bezpieczeństwa, funkcjonalności jak i wyglądu estetycznego
Projekt ma na celu podniesienie komfortu dla mieszkańców Luszowic ,Gminy Chrzanów i miejscowości ościennych podczas uczestniczenia w organizowanych meczach piłkarskich ,zawodach sportowo rekreacyjnych a także imprezach kulturalno-rozrywkowych. Podczas imprez plenerowych dużym problemem są opady atmosferyczne zwłaszcza wiosną i jesienią ,brak odpowiedniej infrastruktury (w tym przypadku zadaszonej trybuny sportowej z estetycznymi miejscami siedzącymi) zniechęcają dużą liczbę osób zainteresowanych czynnym udziałem w tych imprezach .Zakup zadaszonej trybuny zwiększy frekwencję na meczach i innych imprezach ,w deszczowe dni będzie można się schronić pod zadaszeniem.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt będzie służył w szczególności mieszkańcom Gminy Chrzanów ale także mieszkańcom Powiatu Chrzanowskiego i sąsiednich miast.Na realizacji zadania skorzystają kibice piłki nożnej PPN Chrzanów ,rodzice zawodników  młodzież i osoby starsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup trybun sportowych z zadaszeniem i montażem100 000 zł