zadanie nr 9/BO2020

9/BO2020. MODERNIZACJA I REMONT GMINNEGO BOISKA W POGORZYCACH


Lokalizacja

Gminne Boisko w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego, numery działek: 734/8 (pow. 2266 m²), 734/7 (pow.120 m²), 734/6 (pow. 5900 m²), 734/5 (pow, 244 m²).

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na kapitalnym remoncie boiska:
• Zerwanie starej nawierzchni boiska
• Zakup i nawiezienie ziemi
• Wyrównanie płyty boiska
• Montaż siatki przeciw kretom
• Odchwaszczenie
• Zasianie i pielęgnacja trawy.

Opis zadania

Celem działania będzie generalny remont boiska do piłki nożnej o wymiarach 90m x 55 m, znajdującego się w Pogorzycach przy ulicy Szymanowskiego. Boisko ma służyć rozgrywkom piłki nożnej kobiet ( obecnie 3 liga), do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, Szkole Podstawowej w Pogorzycach oraz lokalnej społeczności.
Stan obecnego boiska wymaga generalnego remontu czyli:
• Zerwania starej nawierzchni boiska, która obecnie nie nadaje się do użytkowania.
• Uzupełnienie ubytku boiska ziemią, w celu stworzenia podbudowy pod murawę.
• Wyrównanie całego terenu boiska wraz założeniem siatki przeciw kretom.
• Zastosowanie środków odchwaszczających teren, jako przygotowanie boiska do stworzenia profesjonalnej murawy.
• Zasianie i pielęgnacja trawy ( zasianie, podlewanie, nawożenie, koszenie).

Uzasadnienie zadania

Wniosek o realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego umotywowany jest troską o zdrowie jej użytkowników- piłkarek trzecioligowych Pogorzanki Pogorzyce, dzieci Szkoły Podstawowej w Pogorzycach oraz mieszkańców. Obecna nawierzchnia boiska jest nierówna, zachwaszczona pełna kretowisk, posiada ubytki i duży spad połowy boiska od strony wschodniej. W efekcie boisko nie nadaje się do przeprowadzania jakichkolwiek zajęć i imprez. W wyniku czego klub kobiecy z Pogorzyc trenuje i gra na wynajmowanych obiektach, a dzieci i mieszkańcy nie mają z niego żadnego pożytku. Obecny stan obiektu straszy, a może posłużyć wielu dobrym inicjatywom na terenie gminy Chrzanów. Projekt ma poparcie Władz Pogorzyc, mieszkańców oraz Stowarzyszeń Sportowych Pogorzyc. Szkoda by było, żeby taki obiekt, który dawniej służył wszystkim, popadał dalej w ruinę.

Zakres i zastosowanie zadania

Beneficjentami zadania będą kluby sportowe z terenu Pogorzyc prowadząc zajęcia sportowe ( treningi, zawody, letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży) ,  strażacy z OSP Pogorzyce, Władze Sołectwa do przeprowadzania takich imprez jak dożynki czy Sielanki Pogorzyckie , Szkoła Podstawowa w Pogorzycach do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów oraz ludność całej Gminy Chrzanów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zerwanie nawierzchni boiska15 000 zł
2Zakup i nawiezienie ziemi30 000 zł
3Wyrównanie płyty boiska20 000 zł
4Zakup i montaż siatki przeciw kretom15 000 zł
5Odchwaszczenie boiska2 000 zł
6Zasianie i pielęgnacja trawy13 000 zł
7Projekt wraz z mapą do celów projektowych5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Bez uwag - autor zadania potwierdził, że posiada ofertę na wskazane zadanie od firmy, która zadeklarowała możliwość realizacji zadania we wskazanym budżecie w roku 2020. w przypadku braku przystąpienia oferenta do postępowania lub syt. że kosztorys przekroczy zakładaną kwotę - autor projektu wyraził zgodę na ograniczenie zakresu zadania do limitu 100 000 zł. ograniczenie zakresu zostanie skonsultowane z autorem