Mieszkańcy zgłosili 14 projektów

Czwartek, 1 kwietnia 2021

Rozpoczyna się weryfikacja złożonych projektów.
Ich weryfikacja zakończy się 29 kwietnia. Ostateczna lista zakwalifikowanych projektów zostanie opublikowana przed 24 maja. Wtedy też rozpocznie się głosowanie, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta.
Zwycięskie projekty poznamy do 15 czerwca.
Powrót