Znamy zadania zaopiniowane pozytywnie

Czwartek, 29 kwietnia 2021

W trakcie weryfikacji prawno-technicznej analizowano przede wszystkim zgodność projektów z kompetencjami i zadaniami gminy, możliwość ich wykonania w ciągu roku oraz realność zaplanowanych wydatków. Sprawdzano również zgodność zgłoszonych zadań z obowiązującymi przepisami prawa.

Na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 13 zgłoszonych przez mieszkańców projektów:
 • Wspinanie jest fajne. Budowa kompleksu kamieni wspinaczkowych w Luszowicach,
 • Stworzenie mini parku z utwardzonymi alejkami i podestem do występów plenerowych,
 • Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich oraz kotów wolno żyjących,
 • Mini skatepark przy hali sportowej,
 • Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju Zainteresowań,
 • Aktywna i szczęśliwa mama = aktywne i szczęśliwe dziecko - zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne i ogólnorozwojowe dla dzieci i ich mam,
 • "NaSkale" utworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Płazy,
 • Modernizacja boiska sportowego oraz remont zaplecza socjalnego MKS Fablok Chrzanów,
 • Letnia scena kulturalna - sprzęt nagłośnieniowy,
 • Ocalić od zapomnienia - Makieta z brązu Wielkiej Synagogi wraz z postumentem i dojściem,
 • Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Pogorzycach,
 • Bądź Aktywny Lokalnie „BAL – in”,
 • Edukacyjny Park Kieszonkowy nad stawem w Kościelcu.
Zachęcamy do promowania swoich projektów oraz licznego udziału w głosowaniu, które zaplanowane jest między 24 maja a 14 czerwca. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy po 15 czerwca br.
Powrót