zadanie nr 17/BO2020

17/BO2020. CHRZANOWSKI BULODROM - BUDOWA BOISKA DO GRY W BULE


Lokalizacja

Chrzanów ul. Wyszyńskiego 19
Teren Szkoły Podstawowej Nr 10 (działka nr 424/193)

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu bulodromu składającego się z 2 boisk do gry w bule.

Opis zadania

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie zostaną zaprojektowane i wybudowane dwa boiska do gry w bule o wymiarach 4 x 15 m . Działaniami jakie należy wykonać przy realizacji zadania będzie :
- wykonanie projektu boisk
- wykonanie drobnych prac ziemnych (niwelacja terenu, okrawężnikowanie terenu boisk, uzupełnienie nawierzchni drobnym kamieniem)
- zamontowanie ławeczek dla zawodników i kibiców
- zamontowanie tablic z regulaminem obiektu i zasadami gry.
Proste reguły tej gry stanowią o tym iż jest idealną forma spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym i towarzyskim, ponadto umiejscowienie boisk na terenie szkoły poszerza ofertę rekreacyjno –sportową dla młodzieży szkolnej.

Uzasadnienie zadania

Chrzanów nie posiada boisk do gry w bule na którym miłośnicy i sympatycy tej gry mogliby rozwijać swoje umiejętności. Bule są grą przeznaczoną dla osób w różnym wieku lecz głównie dla osób starszych. Jest to gra która nie wymaga szczególnego wysiłku i sprawności , mogą w niej także uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Atutem gry jest niski koszt zakupu sprzętu do gry (komplet kul kosztuje ok 50 zł).
W związku z powyższym wybudowanie boisk przyczyni się do poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu przez osoby starsze i niepełnosprawne. A ze względu na umiejscowienie obiektu będzie mogła z niego korzystać także młodzież szkolna na swoich zajęciach sportowych

Zakres i zastosowanie zadania

Bulodrom będzie służył dokładnie wszystkim mieszkańcom Chrzanowa oraz  Powiatu Chrzanowskiego, na boiskach będzie można:
- spędzać wolny czas i uprawiać rekreację fizycznąna świeżym powietrzu
- prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć WF i po lekcjach
- na boiskach będzie można rozgrywać zawody i turnieje dla mieszkańców naszego miasta i powiatu.
- bulodrom jest idealnym pomysłem na uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców naszego miasta
- GRA W BULE BĘDZIE NA PEWNO CZYNNIKIEM INTEGRUJĄCYM MIESZKAŃCÓW CHRZANOWA

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykonanie projektu3 000 zł
2roboty budowlane (wyrównanie terenu, okrawężnikowanie, uzupełnienie nawierzchni)16 000 zł
3ławki z montażem1 200 zł
4kosz na śmieci700 zł
5tablica informacyjna700 zł
6stojaki na rowery1 000 zł
7zakup buli300 zł
Łącznie: 22 900 zł