zadanie nr ChBO/9/2018

ChBO/9/2018. Boisko do gry w piłkę nożną.


Lokalizacja

5742/6 obręb Chrzanów -  gmina Chrzanów

Skrócony opis zadania

Budowa trawiastego boiska do piłki nożnej przy placu zabaw - os. Stara Huta.

Opis zadania

Budowa trawiastego boiska do piłki nożnej na działce nr 5742/6 obręb Chrzanów gmina Chrzanów, na której znajduje się ogrodzony plac zabaw. Prace będą polegały na wyrównaniu terenu, posadowieniu bramek do gry w piłkę nożną oraz zamontowanie piłkochwytówo wysokości do 5 m za bramkami. Montaż 2 ławek do siedzenia oraz kosza na śmieci.

Uzasadnienie zadania

Parę lat temu zlikwidowano boisko w tym miejscu, które było użytkowane przez dzieci, młodzież a nawet dorosłych. Od tego czasu dzieci, młodzież oraz rodzice przebywają na placu zabaw siedząc i obserwując jak bawią się młodsze dzieci. Z chwilą powstania boiska rodzice z młodszymi dziećmi jak i starszymi będą mogły wspólnie spędzać czas na placu zabaw jak i na boisku sportowym. Powstanie kompleks składający się z już istniejącego placu zabaw i boiska do piłki siatkowej - plażowej wraz z boiskiem do gry w piłkę nożną. Ponadto z chwilą powstania obiektu zniknie problem nielegalnego przejeżdżania pojazdów z ul. Stara Huta na ul. Oświęcimską z czym mieszkańcy borykają się od wielu lat.

Zakres i zastosowanie zadania

Z chwilą powstania boiska rodzice z młodszymi i starszymi dziećmi będą mogły wspólnie spędzać czas na placu zabaw jak i na boisku sportowym. Nastąpi integracja mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. Powstanie miejsce gdzie znów będzie można organizować takie inicjatywy społeczne jak Igrzyska dla dzieci i młodzieży, które były organizowane na wcześniejszym boisku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Praca koparki – wyrównanie terenu1 000 zł
22 bramki do piłki nożnej5 000 zł
3Piłkochwyty5 000 zł
42 ławki1 200 zł
5Prace montażowe4 000 zł
61 kosz na śmieci1 000 zł
7Dokumentacja (geodezyjna i projektowa)2 000 zł
Łącznie: 19 200 zł

W dniu 7 maja Zespół rozważył szereg wątpliwości dotyczących wnioskowanego zadania, w tym m.in. wysokości rocznych kosztów utrzymania. Zespół zwrócił się do wydziału i jednostki merytorycznej o ponowną weryfikację kosztorysu oraz oszacowanie rocznych kosztów utrzymania. Wysokość zweryfikowanego kosztorysu została podtrzymana, a roczne koszty utrzymania w ocenie w/w organów zostały oszacowane na poziomie nieprzekraczającym 20%.

Załączniki