zadanie nr ChBO/6/2018

ChBO/6/2018. Polepszenie stanu atmosfery i bytu mieszkańców


Lokalizacja

Gmina Chrzanów

Opis zadania

Doprowadzenie do posesji o zabudowie indywidualnej ciepłej wody dla celów higienicznych, ciepłej wody w okresie zimowym do ogrzewania mieszkań.

1. Nazwa/Tytuł zadania: Polepszenie stanu atmosfery i bytu mieszkańców
2. Numer zadania: ChBO/6/2018
3. Data wpływu: 17 kwietnia 2018 r.
4. Analiza formalna
4.1 Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w wyznaczonym terminie. - TAK
4.2 Formularz jest zgodny ze wzorem załączonym do Regulaminu ChBO i ma wypełnione wszystkie pola. - NIE
4.3. Do formularza dołączono listę z podpisami co najmniej 15 osób. - NIE
4.4. Zgłaszający jest uprawniony do zgłoszenia zadania (jest mieszkańcem Gminy Chrzanów i ma ukończone 16 lat). – NIE

UWAGI DO ANALIZY FORMALNEJ
Pkt. 4.4 zgłaszający nie podał wieku

Wynik analizy formalnej – NEGATYWNY