zadanie nr 17

17. Zakup nowych słupków startowych na Krytą Pływalnię w Chrzanowie


Lokalizacja

ul. Mydlana 20, Kryta Pływalnia w Chrzanowie

Skrócony opis zadania

Zadanie to obejmuje modernizację Krytej Pływalni w Chrzanowie poprzez wymianę istniejących, w znacznym stopniu zużytych słupków startowych na nowe, których jakość będzie gwarancją bezpiecznego użytkowania przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe korzystające z pływalni.

Opis zadania

W hali basenowej Krytej Pływalni w Chrzanowie, przy niecce basenu sportowego, obecnie zamontowanych jest 6 słupków startowych. Słupki te zostały zakupione i zamontowane w okresie  gdy w Chrzanowie powstała Kryta Pływalnia i od tamtego czasu pozostają w użytkowaniu. Słupki te są zamontowane na murku wybudowanym wzdłuż krótszego boku niecki basenu sportowego.
Zadanie pt. „Zakup nowych słupków startowych na Krytą Pływalnię w Chrzanowie” będzie polegało na:
- zakupie 6 sztuk nowych słupków startowych z ruchomym podnóżkiem, dostosowanych wymiarami (szerokością, wysokością, rozstawem śrub mocujących) do istniejącego murku, na którym mają zostać zamontowane, które będą zgodne z niżej zamieszczonym opisem technicznym,
- demontażu istniejących 6 słupków startowych,
- montażu 6 nowych słupków startowych.
Opis techniczny nowego słupka startowego:
Słupek startowy zgodny z regulacjami FINA, z numeracją (4 strony), platforma pokryta powłoką antypoślizgową, wykonany ze stali nierdzewnej EN1.4404 (316L) i proszkowo malowany na biało, kompatybilny z elektronicznym systemem pomiaru czasu, kolor platformy antypoślizgowej: niebieski lub czarny.

Uzasadnienie zadania

Uprawianie ćwiczeń ruchowych w środowisku wodnym wpływa stymulująco na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzież, w związku z czym powinniśmy podejmować inicjatywy popularyzujące pływanie.
Ćwiczenia w wodzie wyzwalają pozytywne emocje takie jak: śmiech, zadowolenie, radość. Przebywanie w wodzie jest urozmaiceniem, gdyż daje możliwość wykonywania takich ćwiczeń, które trudno byłoby wykonywać na lądzie. Tym samym popularyzacja aktywności sportowej mieszkańców poprzez zachęcenie do korzystania z pływalni zarówno rekreacyjnie jak i poprzez wyczynowe uprawianie pływania przynosi wymierne wielokierunkowe korzyści całej społeczności.
Urządzenia sportowe, jakimi są słupki startowe, udostępniane do korzystania mieszkańcom na obiekcie sportowym, powinny charakteryzować się wysokim stopniem bezpieczeństwa oraz cechować dobrą jakością i estetyką wykonania. Ogromne znaczenie przy nauce i doskonaleniu pływania ma jakość sprzętu, z którego korzystają adepci tego sportu.
Słupki startowe obecnie zamontowane na hali basenowej zostały zakupione 18 lat temu jako wyposażenie nowo powstającej pływalni. Stopień ich zużycia, pojawiające się na nich pęknięcia oraz utrata właściwości antypoślizgowych poprzez starcie ich powierzchni w trakcie użytkowania, uzasadnia potrzebę ich wymiany na nowe słupki startowe.
Wysoki standard urządzeń sportowych podniesie jakość świadczonych usług mieszkańcom Gminy Chrzanów przez Krytą Pływalnię oraz przyczyni się do popularyzacji pływania, co w dalszej kolejności będzie miało wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt ten będzie służył następującym grupom mieszkańców:
- dzieci i młodzieży Gminy Chrzanów, którzy każdego dnia uczęszczają na naukę i doskonalenie pływania na Krytej Pływalni w Chrzanowie,
- uczestnicy pływackich zawodów sportowych organizowanych na obiekcie Krytej Pływalni, w tym także osoby niepełnosprawne (co roku na Krytej Pływalni w Chrzanowie odbywa się Ogólnopolski Myting Pływacki Osób Niepełnosprawnych),
- członkowie klubów sportowych trenujących pływanie,
- członkowie stowarzyszeń korzystających z oferty pływalni,
- osoby dorosłe uprawiające pływanie rekreacyjnie i amatorsko.Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 6 sztuk słupków startowych (6 x 6570 zł) 39 420 zł
2Montaż 6 sztuk słupków startowych 3 075 zł
Łącznie: 42 495 zł

Załączniki