zadanie nr 4/2019

4/2019. Opracowanie dokumentacji na wykonanie schodów, pochylni dla wózków - bezpieczne wejście i zejście – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


Lokalizacja

Oś.”Młodości”, działka nr 4642/7. Siłownia na powietrzu, plac zabaw, sąsiedztwo szkoły SP8. parkingu i ul. Pogorskiej.

Skrócony opis zadania

Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę schodów, chodnika wraz z pochylnią dla wózków na dwupoziomowej działce pomiędzy parkingiem,  placem zabaw i siłownią.

Opis zadania

Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę schodów, chodnika i pochylni dla wózków na działce pomiędzy placem zabaw, siłownią, wejściem od strony parkingu.
Opracowana dokumentacja docelowo pozwoli poczynić starania o pozyskanie środków za realizację tego zadania.

Uzasadnienie zadania

Wybudowany plac zabaw i siłownia znajdują się na dwupoziomowej działce. Zejście z jednego poziomu na drugi odbywa się przez wydeptaną ścieżkę, wertepy na skarpie. Jest to uciążliwe, niebezpieczne, karkołomne a dla osób starszych czy na wózkach wręcz niemożliwe.
Z urządzeń na placu zabaw korzystają pod nadzorem opiekunów małe dzieci z osiedla i nie tylko. Idea wybudowania w sąsiedztwie placu zabaw, siłowni do ćwiczeń na powietrzu miała na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom wykorzystania tego czasu do ćwiczeń . Jeżeli na placu  zabaw jest np. 10-cioro dzieci, to z nimi jest kilkoro opiekujących się. Wzajemna pomoc w opiece, umożliwia rodzicom skorzystanie z urządzeń siłowni, poprawianie swojej kondycji gdyż aktywność na świeżym powietrzu gwarantuje dobre zdrowie.

Zakres i zastosowanie zadania

Wykonanie projektu docelowo pozwoli wybudować schody, chodnik i podjazd z których będą korzystać wszyscy użytkownicy placu zabaw, siłowni oraz uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

11. Dokumentacja techniczna schodów wraz z barierkami, chodnikiem, pochylnią dla wózków 35 000 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. Wykazano sprzeczność z § 5 pkt. 8 w/w Regulaminu. Zadanie nie jest kompletne i nie obejmuje całość działań koniecznych do jego realizacji (od projektu/koncepcji poprzez niezbędną dokumentację po realizację zadania).