zadanie nr 2

2. Zagospodarowanie terenu placu przy OSP w Chrzanowie na stanowiska symulacji wypadku drogowego


Lokalizacja

Plac przy OSP w Chrzanowie, ul. Śląska 20
nr działki ewidencyjnej 4233/2

Skrócony opis zadania

Projekt dotyczy zagospodarowania placu przy ul. Śląskiej 20 (teren OSP w Chrzanowie) na stanowiska służące strażakom
z terenu gminy do doskonalenia umiejętności w zakresie postępowania podczas wypadku drogowego. Dzięki przygotowaniu stanowisk z pojazdami w pozycji na boku, na dachu, na kołach oraz kabina pojazdu ciężarowego ratownicy na bieżąco będą mogli doskonalić swoje umiejętności z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych.

Opis zadania

Wykonane zostanie przygotowanie podłoża placu w postaci drobnych kamieni na których zostaną ustawione 4 stanowiska ratownicze. Wraki 3 pojazdów osobowych w pozycji na kołach, na boku oraz na dachu. Wrak jednej kabiny pojazdu ciężarowego.  Wraki będą służyły do ćwiczeń z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów po wypadkach. 4 wymienione stanowiska będą zadaszone wiatą konstrukcji stalowej z pokryciem dachu blachą. Powierzchnia wykorzystanego terenu to ok. 25 m x 7 m.
Stanowiska będą opisane, oraz ogrodzone siatką, zamykane na klucz. Stanowiska będą objęte monitoringiem. We wrakach pojazdów będą znajdowały się fantomy ewakuacyjne. Dodatkowo wykonane będzie stanowisko z ławkami do przygotowania ogniska. Stanowiska będą posiadały oświetlenie w postaci lamp halogenowych oraz gniazdka elektryczne.

Uzasadnienie zadania

Projekt jest niezbędny do realizacji ponieważ pozwoli on na bieżące doskonalenie zarówno strażaków ochotników z terenu gminy Chrzanów (Balin, Luszowice, Pogorzyce, Płaza, Chrzanów) oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Nabyte umiejętności i ich doskonalenie znacznie podniosą bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz pozwolą na udzielnie wykwalifikowanej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Wykonane stanowiska dodatkowo urozmaicą i zagospodarują teren przy zabytkowej remizie OSP
w Chrzanowie. Realizacja zadania umożliwi prezentacje i pokazy dla mieszkańców oraz dzieci
i młodzieży z zakresu ratownictwa na drogach. Problem za który odpowiada projekt to przede wszystkim brak profesjonalnych stanowisk do ćwiczeń dla służb ratowniczych z naszej gminy, a nawet całego powiatu. realizacja projektu pozwoli na treningi służb nie tylko straży pożarnej ale również Policji czy Zespołów Ratownictwa Medycznego. Im bardziej wyszkoleni ratownicy tym bezpieczniejsi mieszkańcy.

Zakres i zastosowanie zadania

Na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim członkowie służb ratowniczych z terenu gminy tacy jak strażacy, ratownicy medyczni, policjanci, wolontariusze. Dodatkowo wykonanie projektu pozwoli na edukacje młodzieży szkolnej oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych i pokazów dla mieszkańców uświadamiaj ich jak istotne jest bezpieczeństwo podczas podróżowania pojazdami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Mapa do celów projektowych i projekt4 000 zł
2Przygotowanie terenu5 000 zł
3Wykonanie zadaszenia (wiata) wraz z oświetleniem22 000 zł
4Fantomy ewakuacyjne13 000 zł
5Wraki pojazdów2 000 zł
6 Ogrodzenie9 000 zł
7 Przyłącz elektryczny z budynku do wiaty3 000 zł
8Ławki oraz kosz3 000 zł
Łącznie: 61 000 zł