zadanie nr 1/2019

1/2019. Boisko na osiedlu Jordana


Lokalizacja

ul. H. Jordana, Działka nr. 3415/81

Skrócony opis zadania

Boisko na osiedlu Jordana

Opis zadania

Na wzór wybudowanych już boisk np. przy ul. Władysława Sikorskiego na osiedlu Trzebińska.
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 60m x 30m oraz boisko do piłki koszykowej, siatkowej i ręcznej o wymiarach 30m x 20m.
Cel to propagowanie sportu wśród młodzieży.
Miejsce to działka nr 3415/81 przy ul. H. Jordana pomiędzy ZUS Chrzanów, Komendą Policji, a blokami osiedla Jordana  nr 2, 4, 6, 8.

Uzasadnienie zadania

Jako jedyne osiedle w Chrzanowie nie posiada żadnego boiska do gry w piłkę dla dzieci i młodzieży.
Dzieci do tej pory  korzystały z boiska I LO przy ul. J. Piłsudskiego lub MOKSIR na Kątach, ale wiąże się to z przejściem bardzo ruchliwą ul. Oświęcimską lub Partyzantów.
Młodsze dzieci nie są puszczane przez rodziców na taką wyprawę z obawy właśnie na panujący ruch na drodze oraz dlatego, że boiska są oddalone od miejsca zamieszkania i rodzice nie mogą sprawować nadzoru nad dziećmi na tak daleko oddalonych boiskach od osiedla.

Zakres i zastosowanie zadania

Dzieciom i młodzieży ze śródmieścia Chrzanowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa boiska90 000 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. Wykazano sprzeczność z § 5 pkt. 6 w/w Regulaminu. Przewidywany koszt realizacji zadania przekracza 300 000,00 zł.