zadanie nr 19

19. Nowe nagłośnienie dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Chrzanowie


Lokalizacja

Hala Widowiskowo-Sportowa w Chrzanowie, ul. Kusocińskiego 2

Skrócony opis zadania

Zakup i montaż nowego nagłośnienia dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Chrzanowie wraz z analizą akustyczną.

Opis zadania

Celem zadania jest poprawa jakości odbioru komunikatów głosowych podczas wydarzeń odbywających się na Hali Widowiskowo-Sportowej w Chrzanowie.
Zadanie obejmuje przeprowadzenie analizy akustycznej pomieszczenia, która zostanie przeprowadzona w celu najlepszego zaadaptowania hali pod kątem montażu nagłośnienia, zakup zestawu nagłośnieniowego, w tym: wzmacniacza, głośników, miksera, elementów montażowych do głośników, dwóch mikrofonów bezprzewodowych i dwóch statywów niskich (biurkowych), oraz okablowania. Następnie przeprowadzenie montażu, zrealizowanego na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy akustycznej.

Uzasadnienie zadania

Hala Widowiskowo-Sportowa pełni znaczącą rolę w organizacji imprez o charakterze ogólnopolskim, jest wizytówką miasta i miejscem, w którym całe rodziny wspólnie mogą spędzić czas. Jakość aktualnego nagłośnienia niejednokrotnie uniemożliwia właściwy odbiór przekazywanych treści. Zasadnym jest zatem zrealizowanie zadania

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt służył będzie wszystkim użytkownikom odwiedzającym Halę Widowiskowo-Sportową w Chrzanowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przeprowadzenie analizy akustycznej pomieszczenia8 000 zł
2Zakup nowego systemu nagłośnieniowego wraz z okablowaniem30 000 zł
3Montaż systemu nagłośnieniowego10 000 zł
4Zakup mikrofonów bezprzewodowych wraz z peryferiami (statywy)3 000 zł
Łącznie: 51 000 zł