zadanie nr 18/2019

18/2019. Wykonanie ciągu pieszego (chodnika) do placu zabaw i zejścia ze skarpy (schodów terenowych) łączących plac zabaw z siłownią zewnętrzną na osiedlu Młodości.


Lokalizacja

Osiedle Młodości
ul. Pogorska - teren między SP nr a górnym parkingiem
działka nr 4642/7

Skrócony opis zadania

Projekt polega na wykonaniu ciągu pieszego (chodnika) umożliwiającego bezpieczne i komfortowe dojście do placu zabaw od strony osiedla oraz wykonaniu zejścia (schodów terenowych) na skarpie ułatwiające zejście z siłowni zewnętrznej na plac zabaw na osiedlu Młodości

Opis zadania

Chodnik - około 40 m x 2 m 
Schody - około 20 m x 3,5 m
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa szczególnie dzieci uczęszczających na plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

Uzasadnienie zadania

Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna są codziennie odwiedzane przez mieszkańców osiedla Młodości.

Główne wejście na plac zabaw znajduje się od strony ul. Pogorskiej. Jednak częściej rodzice z dziećmi wybierają krótsze ale nieutwardzone dojście od strony osiedla (przy schodach prowadzących do szkoły).
Wykonany chodnik umożliwi łatwiejsze i bardziej komfortowe dojście do placu zabaw.

Często osoby korzystające z siłowni zewnętrznej udają się następnie na plac zabaw. Często schodzą na skróty skarpą. Aby zejście było bezpieczne należy wykonać schody.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt będzie służył przede wszystkim mieszkańcom osiedla korzystającym z placu zabaw i siłowni ale również innym osobom z miasta, które przyjeżdżają na te obiekty.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja projektowa15 000 zł
2wykonanie i nadzór75 000 zł
Łącznie: 90 000 zł

Wniosek odrzucono ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej wprost z Regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2018 r. Wykazano sprzeczność z § 5 pkt. 6 w/w Regulaminu. Przewidywany koszt realizacji zadania przekracza 130 000,00 zł.