zadanie nr 20

20. Budowa boiska do piłki nożnej przy placu zabaw os. Stara Huta


Lokalizacja

5742/6 obręb Chrzanów gmina Chrzanów

Skrócony opis zadania

Budowa boiska do piłki nożnej przy placu zabaw os. Stara Huta

Opis zadania

Budowa trawiastego boiska do piłki nożnej na działce nr 5742/6 obręb Chrzanów gmina Chrzanów, na której znajduje się ogrodzony plac zabaw. Prace będą polegały na wyrównaniu terenu, posadowieniu bramek do gry w piłkę nożną oraz zamontowaniu piłkochwytów o wysokości do 5 m za bramkami. Montaż 2 ławek oraz kosza na śmieci.

Uzasadnienie zadania

Parę lat temu zlikwidowano boisko w tym miejscu, które było użytkowane przez dzieci, młodzież a nawet dorosłych. Od tego czasu dzieci, młodzież oraz rodzice przebywają na placu zabaw siedząc i obserwując jak bawią się młodsze dzieci. Z chwilą powstania boiska rodzice z młodszymi dziećmi jak i starszymi będą mogły wspólnie spędzać czas na placu zabaw i na boisku sportowym. Powstanie kompleks składający się z już istniejącego placu zabaw i boiska do piłki siatkowej - plażowej wraz z boiskiem do gry w piłkę nożną.

Zakres i zastosowanie zadania

Z chwilą powstania boiska rodzice z młodszymi i starszymi dziećmi będą mogły wspólnie spędzać czas na placu zabaw jak i na boisku sportowym. Nastąpi integracja mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. Powstanie miejsce gdzie znów będzie można organizować takie inicjatywy społeczne jak Igrzyska dla dzieci i młodzieży, które były organizowane na wcześniejszym boisku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Praca koparki – wyrównanie terenu5 000 zł
22 bramki do piłki nożnej8 000 zł
3Piłkochwyty9 000 zł
42 ławki1 500 zł
5Prace montażowe6 000 zł
61 kosz na śmieci1 000 zł
7Dokumentacja (geodezyjna i projektowa)5 000 zł
Łącznie: 35 500 zł