zadanie nr 21

21. Zielony Chrzanów - wędrujące ogrody


Lokalizacja

Cała gmina

Skrócony opis zadania

Każdy mieszkaniec Chrzanowa może wybrać miejsce w gminie, które wymaga zieleni. Opustoszałe dworce, ulice, place zostaną „ubrane” w wędrujący ogród tj. drzewa, pnącza, krzewy, kwiaty, dekoracje od lokalnych artystów, co może zaowocować w całkowitą zmianę wizerunku Chrzanowa. Warsztaty dla mieszkańców z fachowcami i edukacja w zakresie zieleni w mieście. Udział w plenerze fotografii ulicznej i wystawa w wędrującym ogrodzie  - wielka gala plenerowa jako podsumowanie projektu z konkursem i plenerowym wernisażem wystawy: “Szarozielone” - w zgodzie z kontrastem

Opis zadania

Cel:
- Zazielenienie przestrzeni publicznych w Gminie Chrzanów.
- Promowanie zielonego miasta.
- Stworzenie korytarzy ekologicznych dla zwierząt.
- Przedstawienie mieszkańcom najważniejszych problemów związanych planem zagospodarowania przestrzennego.
- Wyjaśnienie mieszkańcom co daje zieleń w mieście, a co gdy jej nie ma.
- Opracowanie zieleni dla Chrzanowa zgodnie z planem roślinności rzeczywistej i potencjalnej.
- Wzbogacenie wizerunku Chrzanowa.
- Wrażliwość na piękno i sztukę miejską poprzez własnoręczne wykonanie fotografii.
- Dyskusja wspólna, integracja mieszkańców i władz miasta.

Co zostanie wykonane:
- Spotkanie badawcze z zaproszonymi do udziału fachowcami (architektami, historykami, artystami, dendrologami) i realizatorami w Gminie Chrzanów w celu ustalenia i sporządzenia:
- Planu roślinności potencjalnie występującej na terenie Gminy Chrzanów z porównaniem do roślinności rzeczywistej.
- Na podstawie powyższego planu powstanie  projekt mobilnego ogrodu podkreślającego wizerunek Chrzanowa z atrybutami artystycznymi, który po kilkumiesięcznej wędrówce ostatecznie zazieleni jedno z wybranych w głosowaniu miejsc.
- Szkic z mapami działek należących do gminy Chrzanów, które zostaną publicznie udostępnione i poddane pod głosowanie mieszkańców.
- Poligrafii promującej wydarzenie i form przekazu (internet, media społecznościowe, plakaty).
- Zamówienie osób opiekujących się ogrodami.
- Omówienie spotkań warsztatowych w zakresie edukacji zieleni i ustalenie terminów spotkań z mieszkańcami.
- Omówienie realizacji warsztatów fotograficznych i wernisażu, który odbędzie się w wędrującym ogrodzie jako finał i podsumowanie plenerowej imprezy w Gminie Chrzanów.
- Stworzenie wędrującego ogrodu czyli: z drzewami w donicach (ok. 400 - 450 cm), krzewami, pnączami z podporami, płożącymi się krzewinkami, kwiatami, aranżacją siedzisk i dekoracjami (atrybuty artystyczne jak obrazy, rzeźby, fotografie, murale ze współpracą z lokalnymi artystami), które można wszędzie uniwersalnie dopasować, ale nie odchodząc od wizerunku Chrzanowa.
- Organizacja zgłaszania na nominowane tereny, głosowanie i wybór ostatecznego z uzasadnieniem. (3 etapy głosowania).
- Ogłoszenie pleneru artystycznego do tworzenie przez fotografów i mieszkańców wystawy “Szarozielone” -  w zgodzie z kontrastem. Tematyka ściśle nawiązuje do pokazania zieleni miejskiej w kontraście budynków i szarości. Stąd uzasadnienie tytułu.
- Wydruk wystawy na odpowiednich arkuszach przeznaczonych do terenów otwartych.
- Realizacja pleneru artystycznego, a kolejno wernisażu wystawy fotograficznej (już na gali)  mieszkańców i fotografów. Spośród prac jury wybierze najlepsze prace i je nagrodzi zielonymi upominkami (sadzonkami roślin).
- Realizacja Wielkiej Gali Plenerowej w wędrującym ogrodzie. Podsumowanie projektu już na skwerze wybranym i obsadzonym roślinami (symboliczne zasadzenie drzewka przez twórców, koordynatorów i burmistrza). Otwarcie plenerowej wystawy z ogłoszeniem wyniku konkursu “Szarozielone”- w zgodzie z kontrastem. Wręczenie nagród laureatom (3 miejsca) i uczestnikom, artystom symbolicznie (zielone nagrody doniczkowe). Zielone przekąski, zielone napoje, muzyka.

Miejsca realizacji:
- Wybrane przez mieszkańców obszary publiczne w Gminie Chrzanów.
- W wyjątkowych sytuacjach działki prywatne (wymagana zgoda z umową na potencjalne stworzenie parku/skweru publicznego).
- Miejsca wymagające interwencji w zazielenienie jak opustoszałe dworce, place, ulice, miejsca które należy wyciszyć.
-
Harmonogram:
1. Spotkanie badawcze zaraz po rozpoczęciu projektu.
2. Wyłożenie mapki z działkami gminnymi
3. Wyłożenie publiczne projektu “zielonego ogrodu” z uzasadnieniem.
4. Nominowanie miejsc do “wędrującego ogrodu”
5. Warsztaty edukacyjne z fachowcami na temat zieleni miejskiej z omówieniem miejsc nominowanych.
6. Głosowanie na obszary poddane pod wędrujący ogród (5 miejsc w Gminie Chrzanów w tym minimum po 1 w częściach wiejskich)
7. Instalacja “zielonego ogrodu” (w okolicach marca-kwietnia) z jego pielęgnacją. Przez 1 miesiąc w wybranym miejscu.
8. W ciągu “wędrówki ogrodu” zaproszenie do pleneru artystycznego lokalnych artystów, którzy wzbogacą zielony ogród o swoje dzieła (rzeźby, malunki, instalacje) oraz zaproszenie fotografów i mieszkańców do fotografowania miasta w kontraście z zielenią. (tu liczba miejsc może być ograniczona poprzez fundusz na wydruk prac, osoby które nie załapią się w budżecie mogą wziąć udział w projekcie drukując prace na własną rękę jednak wedle wytycznych).
9. Głosowanie na miejsce, które ostatecznie zasiedli “wędrujący ogród”.
10. Ogłoszenie wyników i zasadzenie roślin.
11. Uroczysta Gala Plenerowa w osadzonym “wędrującym ogrodzie” (najlepiej w miesiącach sierpień - wrzesień) z wernisażem wystawy fotograficznej “Szarozielone”- w zgodzie z kontrastem. Ogłoszenie wyników konkursu. Zasadzenie symboliczne drzewka. Impreza z zielonymi atrybutami i muzyką.

Uzasadnienie zadania

Potrzeby miasta, uzasadnienie projektu:
- niepokojące mieszkańców wycinanie drzew w mieście,
- potrzeba zazielenienia miasta,
- wzbogacenie korytarzy ekologicznych,
- potrzeba edukacji na temat potrzeby zieleni w mieście,
- wrażliwość na sztukę,
- wzbogacenie wizerunku Chrzanowa w zieleń i jego artystyczne atrybuty stworzone przez lokalnych artystów,
- docenienie lokalnych artystów.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt jest dla każdego. Będzie służył mieszkańcom w każdej grupie wiekowej, gdyż zieleń ma ogromny wpływ na jakość życia w mieście. Wpływa między innymi na łagodzenie hałasu, przyjmowanie metali ciężkich z otoczenia, stanowi ostoję dla zwierząt przez co miejsce staje się atrakcyjne. Liczne gatunki ptaków i zwierząt zasiedlają obszary. Z tego czerpią korzyści dzieci, dorośli i starsi. Szeroka grupa wiekowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wędrujący Ogród10 000 zł
2Wydruk prac fotograficznych2 000 zł
3Promocja wydarzenia na plakatach1 000 zł
4Przenoszenie i pielęgnacja Wędrującego Ogrodu500 zł
5Nagrody dla laureatów i uczestników projektu1 000 zł
6Poczęstunek na gali plenerowej700 zł
7Opłata za 3 h warsztatów z lokalem (architekt, historyk, dendrolog, artysta)800 zł
Łącznie: 16 000 zł