zadanie nr 14

14. ROLKOWISKO przy ul. Sikorskiego – boisko (plac) do jazdy na rolkach (łyżworolkach)


Lokalizacja

Przy ulicy Sikorskiego działka nr 416/178 (koło bloków Trzebińska 1,3,5,7).  Na powierzchni ogrodzonych boisk sportowych (asfaltowych).

Skrócony opis zadania

Rolkowisko mogłoby powstać na terenie jednego z boisk.  Mniejszego – o wymiarach 18m x 28m, które służy do grania w koszykówkę lub siatkówkę. Wniosek mój dotyczy pokrycia istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15m x 25m nową nawierzchnią która poprawi znacznie komfort i bezpieczeństwo użytkowników tego boiska

Opis zadania

Proponuję aby nawierzchnia na  w/w boisku asfaltowym została wyłożona  modułowo–elastycznymi płytami  polipropylenowymi typu SPORT COURT Defense które nadają się doskonałe do uprawiania sportów drużynowych, indywidualnych (tenisa ziemnego, jazda na rolkach, nauka tańca) oraz bezpiecznymi miejscami do organizowania zajęć gimnastycznych, aerobiku czy zajęć dla dzieci. Płyty w/w mogą być w różnych kolorach o obrysach boisk np. koszykówki, siatkówki , itp. Płyty te mogą być ułożone na istniejącym asfalcie bez dodatkowych przygotowań powierzchni asfaltowej. Nawierzchnie wyłożone takim płytami są odporne na cało roczne warunki atmosferyczne  - nie wymagają demontażu na zimę. Ewentualne uszkodzenie mechaniczne płyty nie powoduje demontażu pozostałych płyt. Nawierzchnie Sport Court  zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, zapewniając doskonałą amortyzację i redukując do minimum ryzyko otarć i kontuzji zawodników, w przeciwieństwie do  betonu czy asfaltu, które nie spełniają  żadnych warunków do uprawiania sportu

Uzasadnienie zadania

Obecnie na terenie naszej Gminy Chrzanów nie ma odpowiedniego miejsca do jazdy na rolkach ( jazdy figurowe lub hokej na rolkach).
Jazda na rolkach jest w pewnym sensie kontynuacją jazdy na łyżwach i na pewno zainteresuje znaczną grupę mieszkańców Naszej Gminy pragnących poprawić swoje zdrowie uprawiając ten rodzaj sportu (ruchu). Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo uprawiania sportu na takich powierzchniach gdyż tego typu powierzchnie jak wyżej wspomniałem zapewniają doskonałą amortyzację i redukują do minimum ryzyko otarć i kontuzji zawodników, w przeciwieństwie do  betonu czy asfaltu, które nie spełniają  żadnych warunków do uprawiania sportu.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt ten posłuży podobnym grupom mieszkańców naszej gminy którym do tej pory służy sztuczne (niestety, pod gołym niebem) chrzanowskie lodowisko.
Sam jestem częstym bywalcem lodowiska i widzę na nim dużo dzieci, rodzin z małymi dziećmi, osób dorosłych , a także bywają seniorzy do których ja się zaliczam.
Rolkowisko posłuży również (myślę że jest to do pogodzenia )tym którzy uprawiają sporty drużynowe, indywidualne, oraz stanie się bezpieczniejszym miejscem do organizowania zajęć dla dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup – i położenie nawierzchni Sport Court wraz z przywozem, ułożeniem i przeszkoleniem pracowników w temacie układanie nawierzchni.48 375 zł
2Przygotowanie boiska do położenia nawierzchni (usuwanie zbędnej starej infrastruktury - słupki do gry w siatkówkę.) wg projektu.5 000 zł
3Poprawa nawierzchni 1 pobocza boiska na długości 28mx1,5 poprzez wyłożenie tego pobocza sztuczną trawą wg projektu8 000 zł
4Modernizacja 3 sztuk istniejących już ławek głównie pod kątem bezpieczeństwa poprzez zastosowanie osłon elastycznych - wg projektu.3 600 zł
5Zakup 2 szt. półek z zainstalowanymi pod nimi wieszakami zamontowanymi na ścianie ogrodzenia w okolicach ławek wg projektu.1 000 zł
6Zabezpieczenie 2 słupów ( podstaw) tablicy z koszami do gry w koszykówkę poprzez osłonięcie ich do wysokości 2 m wykładziną amortyzującą, wg projektu.1 000 zł
7Koszt mapy zasadniczej1 000 zł
8Koszt projektu6 000 zł
Łącznie: 73 975 zł