zadanie nr 18

18. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym im. Św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie


Lokalizacja

Teren należący do Przedszkola przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 7, 32-500 Chrzanów

Skrócony opis zadania

Umieszczenie placu zabaw na terenie przedszkolnym ma ogromny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Umożliwia dzieciom na miłe spędzenie czasu, oraz zabawę.
Dzięki zmodernizowaniu placu zabaw, dzieci zyskają miejsce,w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce, jakim jest plac zabaw, znacznie przyczynia się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Nowy plac zabaw przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Swoim wyglądem, formą wkomponuje się do warunków otoczenia i poprawi jego estetykę. Zaproj

Opis zadania

Plac zabaw zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Balin spełniającą wymogi prawne usytuowany będzie na działce o numerze 522/5 wielkości 870 m².  Część terenu należy przygotować pod montaż urządzeń zabawowych poprzez likwidację starych urządzeń. W ramach zadania zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe, które muszą posiadać atesty gwarantujące normy bezpieczeństwa, aby dzieci mogły się bezpiecznie bawić na świeżym powietrzu. Plac zabaw zostanie oznakowany za pomocą tablicy regulaminowej określającej  zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń.
W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone działania:
1. Spotkanie organizacyjno-informacyjne - powołanie zespołu odpowiadającego za realizację zadań, podział funkcji i czynności, informacja o organizatorach zadania
2. Przygotowanie materiałów promocyjnych
3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promującej zadanie – zachęcenie do głosowania na zadanie.
4. Zgłoszenie robót budowlanych do Gminy Chrzanów
5. Uporządkowanie terenu pod budowę placu zabaw
6. Zakup, dostawa i montaż atestowanego (certyfikowanego) sprzętu na placu zabaw oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni
- Ścianka funkcyjna - liczydło
- Równoważnia
- Wieże ze zjeżdżalniami Active
8. Otwarcie placu zabaw

Uzasadnienie zadania

W pierwszej kolejności uzasadnieniem projektu Placu Zabaw przeznaczonego dla dzieci, jest zarówno stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, jak i zapewnienie im wszechstronnego rozwoju. Plac Zabaw ma wykształcić u dzieci nawyk aktywnego spędzania czasu, współpracy, rvwalizacii oraz polepszenia sprawności ruchowej. Nie mniej istotnym elementem uzasadniającym modernizację Placu Zabaw przy Przedszkolu w Balinie jest podjęcie kolejnych działań, doprowadzających do dalszego rozwoju atrakcyjności jego infrastruktury.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt jest skierowany głównie do dwóch grup odbiorców. Pierwszą będą wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola, dla których  będzie można przygotować specjalną ofertę w ramach zajęć przedszkolnych, uwzględniającą te wszystkie elementy opisane powyżej. Drugą grupą odbiorców będą mieszkańcy naszego Sołectwa, którzy będą mieli warunki do aktywnego wypoczynku całą rodziną podczas funkcjonowania przedszkola oraz wszystkich imprez organizowanych przez Przedszkole.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ścianka funkcyjna - liczydło 1 299,90 zł
2Równoważnia1 499,90 zł
3Tablica Regulaminowa1 000 zł
4Wieże ze zjeżdżalniami Active39 999,90 zł
Łącznie: 43 799,70 zł