zadanie nr 23/2019

23/2019. Sala do tenisa stołowego „Pod chmurką”


Lokalizacja

Boisko asfaltowe przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie, przy ul. Pogorskiej 8c

Skrócony opis zadania

Stworzenie „Sali tenisowej pod Chmurką”- miejsca rekreacji dla mieszkańców Chrzanowa. Miejsca organizacji turniejów tenisa stołowego. Zakup i zamontowanie 5 stołów do tenisa stołowego przystosowanych do warunków zewnętrznych. Zakup rakietek tenisowych i piłeczek do tenisa.

Opis zadania

Działanie: Zakup pięciu specjalnych atestowanych stołów tenisowych  i zamontowanie ich na placu betonowym w celu stworzenia miejsca do nauki gry w tenisa stołowego, a zarazem miejsca rekreacji ogólnodostępnego dla mieszkańców Chrzanowa.
Cel: Projekt  „Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” obejmuje stworzenie miejsca,
w którym zamontowane będą na stałe stoły tenisowe na powietrzu. Stworzy to mieszkańcom gminy miejsce relaksu, możliwość nauki gry w tenisa stołowego. Miejsce to pełnić będzie funkcję integracyjną- będą się tu odbywać zajęcia dla uczniów pod opieką nauczyciela, rodzice będą spędzać czas z dziećmi, a także młodzież może spotykać się
i spędzać czas na rekreacji zamiast siedzieć przed telewizorem lub komputerem. Poprawi to relacje społeczne, zdrowie mieszkańców, samopoczucie.
Tenis stołowy doskonali koordynację ruchową, dokładność i precyzję ruchów. Poprawia ogólne zdolności manualne oraz stymulując  pracę mózgu poprawia intelekt.
Gra w tenisa zapewnia jednocześnie dużą dawkę wysiłku, relaksu i przyjemności. Poprawia kondycję fizyczną oraz umysłową.
Stworzenie takiej Sali Tenisowej gdzie można bezpłatnie spędzić czas wolny jest bardzo ważne zwłaszcza dla mniej zamożnej części mieszkańców, których nie stać na kupno stołu
i którzy i tak nie mają miejsca w ciasnych mieszkaniach na tego typu sprzęt sportowy.
W Chrzanowie oprócz szkół, które mają pojedyncze egzemplarze stołów tenisowych nie ma miejsca gdzie dzieci, młodzież, dorośli mogliby się uczyć gry w tenisa- byłoby to jedno
z miejsc gdzie może „narodzić się talent tenisa stołowego”.

Lokalizacja: plac betonowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie pomiędzy  placem zabaw dla dzieci, a salą Szkoły Podstawowej, tzw. „Łącznikiem”. Zał. zdjęcie

Kolejność działań:
1. Zakup stołów tenisowych i zamontowanie zgodnie z wymogami BHP (montowane stoły będą posiadały stosowne certyfikaty i atesty materiałowe)
2. Zakup 10 rakietek tenisowych i piłeczek tenisowych
3. Zorganizowanie turnieju inauguracyjnego z okazji Dni Chrzanowa.
4. Organizowanie przynajmniej raz w roku Wielopokoleniowego Turnieju Tenisa Stołowego

Uzasadnienie zadania

Celem powstania „Sali tenisowej pod Chmurką” jest aktywizacja mieszkańców Chrzanowa
i okolic. Każdego roku obserwuje się coraz więcej osób z nadwagą, otyłością, coraz większy odsetek tej grupy stanowią dzieci i młodzież. Otyłość jest jedną z chorób cywilizacyjnych, która prowadzi do miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy, a nie leczona  do śmierci. Wśród dorastającej młodzieży obserwuje się problem sięgania po dopalacze i inne używki jako sposób rozładowywania stresu. Taka postawa może prowadzić do uzależnień zagrażających życiu.  Choroby cywilizacyjne, w tym depresja związana z izolacją, odrzuceniem coraz częściej dotyczą młodych ludzi i mają wpływ na relacje społeczne i całe życie.  Sala tenisowa będzie ogólnodostępną alternatywą spędzania czasu wolnego, rozładowaniem stresu,  zachęceniem do aktywności fizycznej zamiast  siedzenia przed telewizorem, komputerem. Będzie miejscem integracji, miejscem spotkań, wymiany poglądów, dzieleniem się problemami, rywalizacji, nauki i doskonalenia techniki gry w tenisa.  Kiedy powstanie sala tenisowa pod Chmurką mieszkańcy zwiększą swoją aktywność fizyczną- dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze chętniej będą spędzać czas wolny aktywnie, na świeżym powietrzu. Wpłynie to korzystnie na wskaźnik BMI, a tym samym na zdrowie fizyczne i psychiczne  mieszkańców. Jest to bezpłatna alternatywa dla płatnych siłowni i może cieszyć się  zainteresowaniem wśród mniej zamożnej lub wielodzietnej rodziny.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt będzie służył mieszkańcom Chrzanowa i okolic:
Sala tenisowa pod chmurką będzie dostępna dla  osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży, dla osób w średnim wieku, osób starszych, którzy będą mogli aktywnie spędzić czas.
Dzieciom pozwoli zachęcić do ruchu na świeżym powietrzu, a jednocześnie nauki gry w tenisa i zdrowej rywalizacji poprzez zabawę.
Zamontowane stoły pozwolą całym rodzinom uczyć się grać w tenisa stołowego bez nakładów finansowych. Miejsce to wpłynie na wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez spędzania wolnego czasu w atrakcyjnych formach.
Dla młodzieży będzie to miejsce wyrabiania  stałych nawyków  uprawiania sportu i turystyki, które pozostaną do późnej starości.
Dla dorosłych uświadomienie, że korzystanie ze sportu w formie rozrywki to radość i regeneracja sił psychicznych człowieka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt architektoniczny6 150 zł
2Zakup stołów 5 szt x 333316 665 zł
3Montaż stołów1 000 zł
4Zakup 10 rakietek tenisowych i piłeczek tenisowych600 zł
Łącznie: 24 415 zł

Wnioskodawca zaproponował zlokalizowanie stołów do gry na terenie placu manewrowego straży pożarnej, co wyklucza możliwość realizacji zadania.