zadanie nr 22

22. Chrzanów wzorem dla innych miast, otwarty na niepełnosprawnych intelektualnie


Lokalizacja

Gmina Chrzanów

Skrócony opis zadania

Świećmy przykładem dla innych. Róbmy coś razem niezależnie od naszej kondycji intelektualnej. Bawmy się, twórzmy
i integrujmy nasze miasto. Aktywizujmy ludzi dorosłych, dzielmy się wiedzą i umiejętnościami. Działajmy przeciwko wykluczaniu.
Zróbmy:
integracyjne wyjazdy kulturalne,
piknik
i otwarty turniej tenisa stołowego.

Opis zadania

Cały projekt będzie się składał z kilku etapów.
1. Prezentacja dokonań osób niepełnosprawnych intelektualnie, absolwentów i uczniów SOSW
w Chrzanowie. (Wystawy fotografii w drewnie „7 miliardów innych”). Wystawa będzie towarzyszyć wszystkim pozostałym punktom projektu.
2. Otwarty turniej tenisa stołowego, jego zadaniem będzie integrowanie społeczeństwa i różnych środowisk sportowych działających na terenie Chrzanowa. Przez sport i przeżywanie go przez osoby niepełnosprawne intelektualnie można śmiało pokazać wartość ruchu i pokonanie wszelkich barier, które człowiek sam sobie buduje, aby nie podejmować aktywności fizycznej.
3. Metamorfozy. Projekt angażujący środowisko i ukazujący piękno człowieka, które rozkwita jeżeli otworzy się na drugiego człowieka. To zadanie angażuje mieszkańców Chrzanowa
i wizażystkę p. Olgę Ćwik, fryzjera p. Łukasza Janika oraz fotografa p. Karola Mroziewskiego. Taki zespół wydobędzie piękno 30 osób, które potem będziemy mogli zaprezentować podczas pikniku otwartego. Zrealizowany materiał będzie służył promocji miasta i mieszkańców przy wielu spotkaniach, min. Dniach Chrzanowa.
4. Wyjazd do teatrów. Wspólne przeżywanie kultury i sztuki osób niepełnosprawnych intelektualnie i innych mieszkańców Chrzanowa. Wskazanie trudności jakie spotykają osoby niepełnosprawne i jak potrzebne jest wsparcie innych aby móc korzystać z dóbr kultury. Ukazanie mieszkańcom konieczności bycia otwartym na innych, pokazanie jak można wspierać osoby niepełnosprawne i nie wykluczać ich ze swego środowiska. Jak można aktywizować osoby o różnych stopniu niepełnosprawności.
5. Otwarty piknik integracyjny, podsumowujący cały projekt. Celem wskazanie miejsca, gdzie edukują się osoby niepełnosprawne intelektualnie, pokazanie wspólnych form spędzania czasu, radości jaką dają otwarte na świat oczy osób niepełnosprawnych. Możliwość spotkania opiekunów i przyjaciół dorosłych osób niepełnosprawnych. Pokazanie efektów współpracy. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych przy pracach na rzecz pikniku.
6. Kurierzy dobra. Pomoc osobom, które ze względu na swoją sytuację nie mogą samodzielnie odwiedzać MBP. Zgłoszeni przez inne osoby, przy współpracy z biblioteką i OPS mogliby realizować zamówienia biblioteczne. Absolwenci SOSW pełniliby rolę kurierów dobra i pomagali dostarczyć pod wskazany adres (na terenie Chrzanowa) wybrane pozycje biblioteczne
7. Opiekunowie miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. Absolwenci SOSW wraz z towarzyszami będą opiekować się terenami przy obiektach sakralnych do których uczęszczają mieszkańcy Chrzanowa. Swoją pracą będą pokazywać, że każdy człowiek jeśli tylko da mu się możliwość może być przydatny i służyć wspólnemu dobru. Mieszkańcy będą mogli doświadczyć, jak wiele potrafią osoby nieangażowane zawodowo. Dzięki takim działaniom chcemy otworzyć nasze chrzanowskie rynki pracy dla kończących szkołę osób z niepełnosprawnością intelektualną.
8. Spotkanie autorskie z Joanną Stojer – Polańską, kryminalistykiem, autorką książek kryminalistycznych dla dzieci. Absolwenci SOSW będą ambasadorami, którzy pomogą poprowadzić spotkanie z autorką. Spotkanie odbędzie się w siedzibie MBP.

Uzasadnienie zadania

Projekt ma na celu wyjście naprzeciw i pokazanie mieszkańcom Chrzanowa trudnej sytuacji dorosłych osób niepełnosprawnych. Wskazanie potrzeby otwartości na drugiego człowieka. Aktywizowanie dorosłych osób, które z różnych powodów nie wykorzystują swojego potencjału. Wykorzystanie możliwości drzemiących w każdym, a mogącym służyć drugiemu człowiekowi.  Ukazanie problemu niewykorzystania potencjału osoby niepełnosprawnej intelektualnie na terenie naszej gminy. Wskazanie kierunków, jak można wzajemnie się motywować do działania i aktywizować, aby jak najdłużej cieszyć się dobrym samopoczuciem.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt ma na celu służyć wszystkim naszym mieszkańcom. Do działań zostaną włączeni dorośli mieszkańcy gminy Chrzanów, którzy ukończyli 20 rok życia oraz absolwenci SOSW w Chrzanowie
wraz z opiekunami. Efekty działań będą mogli doświadczyć wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku.
Główny cel to uwrażliwienie mieszkańców na niepełnosprawność. Pokazanie mocnych stron, które dotyczą każdego człowieka i na których powinniśmy opierać patrzenie na siebie. Likwidowanie barie
i stereotypów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prezentacja wystawy 7 miliardów innych, zakup sztalug i wydruk katalogów2 000 zł
2Metamorfozy,realizacja „Metamorfoz” zakup usług, wydruk zdjęć, zakup ram na zdjęcia12 000 zł
3Wspólne przeżywanie kultury, wyjazdy do teatrów, bilety i przejazd autokarem20 000 zł
4Organizacja turnieju tenisa stołowego, zakup dwóch stołów do tenisa, honoraria dla organizatorów i sędziów, nagrody i poczęstunek8 500 zł
5Organizacja pikniku otwartego dla wszystkich mieszkańców5 000 zł
6Kurierzy dobra, zakup plecaków do przenoszenia książek, zakup rękawiczek jednorazowych i najpotrzebniejszych rzeczy do prac porządkowych700 zł
Łącznie: 48 200 zł