zadanie nr 13

13. Budowa energooszczędnego oświetlenia bieżni oraz boiska tartanowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie


Lokalizacja

ul. Pogorska 8c, dz. 4640/1 oraz ul. Harnes, dz. 4642/9

Skrócony opis zadania

Zadanie będzie polegać na postawieniu 30 zasilanych solarnie lamp wokół bieżni oraz boiska tartanowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie. Dzięki temu w miesiącach innych niż letnie mieszkańcy będą mogli bezpiecznie korzystać z ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Obecnie coraz więcej osób dostrzega pozytywny wpływ aktywności fizycznej na swoje zdrowie a ze względu na różne obowiązki mieszkańcy dopiero w godzinach wieczornych są w stanie znaleźć na to czas. Realizacja projektu zachęci większą liczbę mieszkańców do aktywności fizycznej.

Opis zadania

W ramach projektu zostanie posadowionych 30 lamp solarnych celem doświetlenia boiska tartanowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie aby móc bezpiecznie korzystać po zmroku z ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Z dostępnych informacji wynika, że projekt będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę co wiążę się z koniecznością pozyskania dokumentacji budowlanej. Przyjmując, że koszt dokumentacji budowlanej stanowi około 10% pozostałych kosztów projektu przyjęto koszt w wysokości 9000 zł. Na działce 4640/1 zostaną zainstalowane 4 lampy solarne wokół (w narożnikach) boiska tartanowego, 10 lamp solarnych wzdłuż dwóch wiraży bieżni oraz 8 lamp solarnych wzdłuż prostej zlokalizowanej bliżej budynku szkoły. Na działce 4642/9 zostanie zainstalowanych 8 lamp solarnych wzdłuż prostego odcinka bieżni, ale już za ogrodzeniem kompleksu ze względu na brak wystarczającego miejsca na posadowienie lamp pomiędzy skrajem bieżni a ogrodzeniem. Aby posadowić lampy solarne będzie należało wykonać fundamenty pod każdą lampę. Teren, na którym mają zostać posadowione lampy jest płaski, stabilny. Jedynie przy części jednego z wiraży bieżni znajduje się wyprofilowana skarpa. Z uwagi na fakt, że lampy będą zasilane solarnie nie będzie konieczności doprowadzenia kabli zasilających.
Przy założeniu następujących parametrów opraw oświetleniowych:
- stopień ochrony IP65/IP66
- bateria litowa 10 000 mAh
- źródło światła 40 x LED
- maksymalna moc lampy 25 W
- strumień światła 2500 lm
cena pojedynczej oprawy kształtuje się już w okolicy 1000 zł (dla potrzeb projektu przyjęto cenę w wysokości 1250 zł). Ceny słupów oświetleniowych o wysokości 4m również kształtuje się w okolicy 1000 zł (dla potrzeb projektu przyjęto cenę w wysokości 1250 zł). Powyższe dane oparto na informacjach ze stron różnych producentów poszczególnych elementów oraz informacjach o zrealizowanych projektach dotyczących wymiany oświetlenia na energooszczędne. Średni koszt wszystkich wydatków w takich projektach kształtuje się w przedziale od 2000 zł do 2500 zł średnio na jeden punkt świetlny. Warto zaznaczyć, że takie koszty dotyczą projektów wymiany oświetlenia drogowego gdzie warunki techniczne są ściśle określone i o wiele wyższe niż w przypadku oświetlania terenów sportowych/rekreacyjnych. Przy wyżej wskazanych parametrach oświetlany obszar będzie miał wymiar 12m x 5m. Dla potrzeb boiska tartanowego oraz bieżni są to wystarczające parametry. Na podstawie informacji z realizacji innych projektów dotyczących wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne wynika, że roczny koszt utrzymania (bez ceny prądu) pojedynczej sodowej oprawy wynosi w zaokrągleniu – 200 zł. Przyjmując, że nowe oprawy LED są o wiele mniej awaryjne i w kilku początkowych latach wymagają jedynie czyszczenia, pomiarów, to ich koszt utrzymania jest znikomy. Biorąc jednak pod uwagę, że lampy będą zlokalizowane przy boisku tartanowym jak i w bliskiej odległości boiska trawiastego wewnątrz bieżni, należy wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić pojedyncze zniszczenia opraw. W dłuższej perspektywie będzie zachodzić zapewne również koszt wymiany akumulatorów. Dlatego na potrzeby projektu przyjęto, że roczny koszt utrzymania jednej oprawy wyniesie 100 zł. Zatem całkowity koszt utrzymania efektów projektu będzie wynosić 3000 zł.

Uzasadnienie zadania

Problemem, który spowodował przedstawienie wnioskowanego projektu jest niemożność korzystania po zmroku z ogólnodostępnej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy SP nr 8 w Chrzanowie szczególnie w miesiącach wiosennych oraz jesiennych. W ostatnich latach wzrosła świadomość znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka. Jeszcze kilkanaście lat temu największą grupą korzystającą z infrastruktury sportowej były dzieci oraz młodzież. Obecnie ten trend się zmienia przez co szczególnie popołudniami oraz wieczorem większość z osób, które korzystają z terenu sportowego przy SP nr 8 w Chrzanowie są osobami dorosłymi w tym i osobami powyżej 60 roku życia. Aktywność fizyczna takich osób pozwala zaoszczędzić na kosztach opieki zdrowotnej w dłuższej perspektywie. Również kondycja psychofizyczna zdecydowanie się poprawia, co wpływa zdecydowanie pozytywnie na komfort życia takich osób. Na obecną chwilę korzystanie po zmroku z tego miejsca jest niebezpieczne ze względu na osoby, które urządzają spotkania wieczorne przez co rano przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w SP nr 8 na terenie boisk znajdują się bardzo duże ilości śmieci w tym przede wszystkim rozbitego szkła. Pomimo zainstalowania kamer na budynku szkoły są one nieprzydatne po zmroku co pokazały wydarzenia z lata tego roku kiedy ktoś z nowo otwartego placu zabawa zdemontował niektóre urządzenia i przez nikogo nie niepokojony wyniósł je z tereny szkoły.

Zakres i zastosowanie zadania

Rezultaty projektu będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Chrzanów, którzy korzystają z terenu sportowego przy SP nr 8 w Chrzanowie, a należy zaznaczyć, że z tego miejsca korzysta wiele osób, które mieszkają w dużej odległości od SP nr 8. Największymi beneficjentami projektu będą osoby dorosłe w tym starsze, które wieczorami będą mogły dalej aktywnie spędzać czas. Oświetlone boisko tartanowe pozwoli młodzieży na dłuższe przebywanie na świeżym powietrzu co przy obecnej cywilizacji komputerów i telefonów komórkowych wpłynie tylko pozytywnie na zdrowie dzieci jak również będzie mieć przełożenie na lepsze wyniku w nauce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja9 000 zł
230 opraw zasilanych solarnie37 500 zł
330 słupów oświetleniowych 4m Koszty montażu37 500 zł
4Koszty montażu15 000 zł
Łącznie: 99 000 zł