zadanie nr 12

12. Gramy w szachy – Chrzanowskie Czwartki Szachowe.


Lokalizacja

Chrzanów ul.Szpitalna 1 oraz placówki oświatowe Gminy Chrzanów.

Skrócony opis zadania

Organizacja całorocznych rozgrywek szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 4 do 100 lat pt. ,,Gramy w szachy-Chrzanowskie Czwartki Szachowe”. Popularyzacja gry w przedszkolach, szkołach oraz wśród dorosłych mieszkańców Chrzanowa w tym szczególnie w wieku emerytalnym poprzez cotygodniowe szachowe czwartkowe spotkania oraz upowszechnianie szachów wśród dzieci w formie pozalekcyjnych kół zainteresowań w placówkach oświatowych.


Opis zadania

Szachy kształtują mądrzejsze społeczeństwo. Uczą  strategicznego myślenia, dyscypliny, a także przegrywania.. W Polsce w szachy systematycznie gra dwa miliony ludzi. W szachach rozwija się  fantazję i równocześnie trenuje pamięć, koncentrację, planowanie, organizację i logiczne myślenie. Dzięki systematycznej grze uczniowie szkół odnoszą dużo lepsze wyniki w nauce, uczą się odporności na stres i niepowodzenie. Jest to sport na całe życie, dlatego uprawiać go mogą razem dzieci i dorosłe osoby w każdym wieku. Szachy wydłużają życie, pomagają zachować sprawność umysłu u starszych osób, są wspaniałą integracją międzypokoleniową.
       Zadanie będzie realizowane w Chrzanowie w lokalu ul. Szpitalna 1 wyposażonym w niezbędny sprzęt do gry oraz ćwiczeń. Turnieje będą się odbywać w każdy czwartek popołudniu dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Chrzanowa. Cykle będą podsumowywane po 15 spotkaniach. Laureaci poszczególnych cyklów będą zaproszeni do udziału w turnieju finałowym w grudniu 2019 roku. Planowane są 3 cykle x 15 spotkań. Razem 45 turniejów w siedzibie Klubu Sportowego Chess in Chrzanow każdorazowo dla około 30 osób.
         W celu upowszechnienia i popularyzacji szachów wśród najmłodszych oraz wyjście na przeciw oczekiwaniom mieszkańców – rodziców dzieci, organizowane będą cotygodniowe Mini Czwartki Szachowe w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach), które będą zainteresowane nauką gry oraz organizacją rozgrywek dla podopiecznych w ich siedzibach. Planuje się zorganizowanie w 10 zainteresowanych placówkach stałych pozalekcyjnych zajęć i rozgrywek szachowych.
Zajęcia i turnieje będą prowadzić trenerzy, instruktorzy i sędziowie szachowi lub przeszkoleni nauczyciele. Odbędzie się 20 Mini Czwartków Szachowych w poszczególnych placówkach. Najlepsi uczniowie/przedszkolaki spotkają się w grudniu na turnieju finałowym z okazji Dnia Patrona Miasta Św. Mikołaja.
Zadania :
1.Organizacja 45 spotkań szachowych otwartych na ul. Szpitalnej 1
2.Organizacja w 10 placówkach 20 spotkań szachowych (razem 200)
3.Organizacja turnieju finałowego otwartego oraz finału dla placówek z okazji Święta Patrona Chrzanowa Św. Mikołaja.Uzasadnienie zadania

Szachy sposobem na mądrzejsze społeczeństwo w każdym wieku: Na podstawie badań, naukowcy Groot oraz Krogius opisali progresję rozwoju wyobraźni, poprawę zdolności koncentracji, umiejętność porządkowania myśli, lepsze umiejętności w planowaniu oraz poprawę zrozumienia swoich działań i ich konsekwencji. Zbadano znaczny wpływ nauczania gry w szachy na osiągnięcia matematyczne wśród młodzieży. Dzieci, które odbyły 120 godzin nauki szachów, mają znacznie lepsze wyniki testów matematycznych dzięki wpływowi gry na zdolności postrzegania. Konieczność obmyślania strategii, kilku ruchów wprzód, jest głównym motorem rozwoju tych zdolności. Na podstawie badania Roberta Fergusona z 1995 roku wiemy, że gra ta jest wspaniałym instrumentem w kształtowaniu krytycznego myślenia oraz umiejętności oceny sytuacji. Badania (Groot, Krogius, Betancort) dodają do korzyści jeszcze zdolności organizacyjne, planowania zajęć i przewidywania konsekwencji, odporność na rozproszenie uwagi, refleks i poprawa koordynacji ruchowej. W wymiarze socjospołecznym szachiści, w porównaniu do graczy koszykówki lub piłki nożnej, osiągają większe korzyści w zaangażowaniu społecznym, a także w aspekcie zdolności do współpracy. Nauczyciele oceniają osoby z grupy szachistów, jako bardziej zadowolonych ze szkoły i nauczycieli, bardziej lubiących naukę, mających większą satysfakcję z własnej pracy, większą pewność siebie, o znacznie większej zdolności współpracy i rozwiązywania problemów.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Chrzanów w wieku 4-100 lat.
Obejmować będzie dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, młodzież ze szkół ponadpodstawowych, dorosłych sympatyków szachów, rodziców dzieci grających w szachy, emerytów oraz osób w podeszłym wieku.
Zaangażowane zostaną przedszkola i szkoły Gminy Chrzanów oraz rodzice zainteresowani efektami wpływu szachów na rozwój ich dzieci.


Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynajęcie lokalu6 000 zł
2Wynagrodzenie dla sędziów, instruktorów, trenerów20 000 zł
3Zakup nagród10 000 zł
4Koszty transportu2 000 zł
5Koszty obsługi projektu6 000 zł
6Zakup sprzętu sportowego6 000 zł
7Promocja1 000 zł
8Zakup materiałów 1 000 zł
Łącznie: 52 000 zł