zadanie nr 5

5. Streetball na Trójce - wykonanie boiska do koszykówki ulicznej przy SP3 w Chrzanowie


Lokalizacja

Boisko przy szkole Podstawowej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie

Skrócony opis zadania

Streetball na Trójce to zadanie, które zakłada wykonanie dwóch boisk do streetballa (koszykówka uliczna) na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie.

Opis zadania

Streetball na Trójce to zadanie, które zakłada wykonanie dwóch boisk do streetballa (koszykówka uliczna) na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie.
Boiska zostaną wykonane na terenie już istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 (lokalizacja przy SP3 zał. nr 2 – źródło geoportal.gov.pl). W ramach zadania zostaną zamontowane 2 profesjonalne zestawy z tablicą kratownicową 105x180 cm, dwusłupowe, montowane w tulejach. Montaż w tulejach pozwala na późniejszy demontaż całej konstrukcji i przeniesienie jej (zał. nr 3 – źródło sportplus.pl). Na tym etapie boisko zostanie umiejscowione na istniejącej już nawierzchni (Stowarzyszenie streetball Polska zaleca: art. 2.1 „to płaska, twarda nawierzchnia wolna od przeszkód.” –– „Przepisy do gry w koszykówkę uliczną (streetball) wersja amatorska  - wydanie 2012). Zostaną zaprojektowane i namalowane linie boiska do gry w streetball na dwóch bosikach o powierzchni 10mx14m. Na jednym z boisk obręcz zostanie ustawiona na standardowej wysokości 3,00-3,05 m, na drugim boisku obręcz zostanie ustawiona na wyskości 2,60 – zalecanej przy minikoszykówce (Przepisy gry w minikoszykówkę 2005 FIBA – Przepis 2 Art.4 „Kosze złożone z obręczy i siatek. Każdy z nich powinien być zamontowany – 3,05 m nad podłożem, dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat; - 2,60 m nad podłożem dla dzieci poniżej 10 lat.”). Poglądowa lokalizacja boisk zał nr 4, zał 4.1

Uzasadnienie zadania

Szkoła Podstawowa nr 3 zlokalizowana jest w centrum Starego Miasta. Boisko jest głównym miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących okolicę. Położone (w przeciwieństwie do boiska przy I LO) z dala od głównych arterii komunikacyjnych, gwarantuje spokojną atmosferę podczas korzystania.
Od kilkunastu lat jedyną inwestycją na terenie boiska było zamontowanie piłkochwytów. Boisko jest stare, zapomniane i poza piłką nożna (stare bramki) nie pozwala na inne formy aktywności zespołowej.
Realizacja mojego zadania da mieszkańcom Starego Miasta choćby namiastkę prawdziwego kompleksu sportowego,  jakiego potrzebuje Szkoła Podstawowa nr 3. Boiska, obecnie dostępne w Chrzanowie są za daleko dla dzieci ze Starego Miasta (Orlik, boisko przy SP nr8) . Dotarcie do nich wiąże się z włączeniem się w duży ruch DK79. Boisko przy I LO mieści się przy głównej drodze (ul. Oświęcimska) – gdzie od rana do wieczora jest duży ruch, niesprzyjający komfortowemu uprawianiu sportu. Zorganizowanie dwóch boisk do strretballa niewielkim kosztem pozwoli zwiększyć możliwości spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców okolicy. W tym samym czasie efektywnie z terenu boiska będzie mogło korzystać więcej osób. Wykonanie dwóch boisk do koszykówki także przyniesie korzyści uczniom SP3 – będą oni mogli w ramach lekcji WF doskonalić swoje umiejętności gry w koszykówkę na świeżym powietrzu.

Zakres i zastosowanie zadania

Zorganizowanie dwóch boisk do streetballa od razu przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania terenu boiska przy SP nr 3. Obecny stan pozwala jedynie na grę w piłkę nożną lub ręczną. W godzinach „szkolnych” będą z nich korzystali uczniowie SP3. Po zakończeniu lekcji będą mogli spędzić tu aktywnie czas mieszkańcy okolicy.
Dzieci i dorośli mieszkający w okolicy będą mogli aktywnie spędzać czas, bez konieczności wyprawy na drugi koniec miasta (Orlik, boisko przy SP8, SP1, SP10).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup Zestaw z tablicą kratownicową 2 szt. (2X3333,30)6 666,60 zł
2Montaż zestawów do streelballa3 000 zł
3Wytyczenie i malowanie lini boiska8 000 zł
4Wykonanie projektu boiska do streelballa (część pierwsza zadania)2 000 zł
Łącznie: 19 666,60 zł