zadanie nr 6

6. Klub Aktywnych Rodziców


Lokalizacja

Gmina Chrzanów

Skrócony opis zadania

Klub Aktywnych Rodzin.
Projekt ma na celu wspieranie całych rodzin, wzmacnianie więzi, stworzenie zintegrowanej społeczności oraz poprawę kondycji fizycznej. Pozwoli na zwiększenie poczucia wartości, zmniejszenie poczucia osamotnienia, spowodowanego brakiem wsparcia wielopokoleniowej rodziny. Przewidujemy zajęcia prowadzone przez ekspertów: lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów, psychologów, nauczycieli czy doświadczonych rodziców. W ramach aktywności fizycznej przewidziane są zajęcia z jogi (możliwość dostosowania bez względu na wiek, płeć czy kondycję fizyczną. Klub Aktywnych Rodzin sprawi, że uczestnicy zajęć poczują się jak członkowie jednej wielkiej rodziny, w której mogą liczyć na pomoc, wsparcie i zrozumienie.

Opis zadania

Klub Aktywnych Rodzin to projekt regularnych zajęć i spotkań, skierowany do wszystkich chrzanowskich rodzin. Projekt przewiduje warsztaty, szkolenia i zajęcia, których celem jest wzmocnienie całej rodziny poprzez zdobycie doświadczenia, naukę i nawiązywanie relacji.

Czas trwania projektu.
Zajęcia odbywać się będą od 01.04.2019 do 13.12.2018 r. (2019?)

W ramach projektu spotkania odbywać będą się trzy razy w tygodniu:
- dwa razy w tygodniu zajęcia z jogi (każde zajęcia trwają 1,5 godziny) - by umożliwić udział każdemu zainteresowanemu będą one odbywały się zamiennie w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych
- raz w tygodniu spotkania rodzin. W ramach spotkań rodzin przynajmniej dwa razy w miesiącu będą miały miejsce warsztaty lub wykłady prowadzone przez ekspertów ( czas trwania to ok 2 godziny). Pozostałe spotkania będą miały charakter luźny. W ten sposób rodzice, dziadkowie będą wymieniać się doświadczeniem , wspierać oraz integrować między sobą.

Zajęcia z jogi.
Joga to aktywność fizyczna, na którą mogą pozwolić sobie ludzie w każdym  wieku - zarówno młode mamy, doświadczeni ojcowie, jak i babcie czy dziadkowie. Będą one prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, dostosowane do możliwości i kondycji fizycznej osób biorących w nich udział. To świetny sposób na poprawę kondycji fizycznej, odreagowanie stresów życia codziennego a także relaks. Joga wprowadza w harmonijny świat równowagi pomiędzy ciałem, duszą i umysłem. Zajęcia jogi będą prowadzone na terenie szkoły jogi w Chrzanowie, raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych i raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, tak by każdy zainteresowany miał szansę skorzystać. W jednych zajęciach będzie mogło jednocześnie uczestniczyć maksymalnie 12 osób. Wszystko po to, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo uczestników i instruktorów.

Klub Aktywnych Rodzin.
Ważnym aspektem Klubu Aktywnych Rodzin jest zbudowanie zintegrowanej społeczności rodzin, która pozwoli na wzmocnienie poczucia własnej wartości, przeciwdziała poczuciu osamotnienia czy wykluczenia (z powodu macierzyństwa i ojcostwa). Klub Aktywnych Rodzin ma na celu wypełnienie luku spowodowanej brakiem wsparcia wspólnoty wielopokoleniowej rodziny. W społeczności rodzicielskiej, członkowie poszczególnych rodzin, będą mogli uczyć się od siebie nawzajem, wspólnie rozwiązywać problemy, które w dużej mierze dotykają nas wszystkich, kiedy zaczynamy być rodzicami. Minimum dwa razy w miesiącu zajęcia prowadzone będą przez ekspertów: lekarzy, edukatorów, trenerów, psychologów z nurtu rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, nauczycieli oraz doświadczonych rodziców. Spotkania będą skierowane na naukę empatii dla otaczającego nas świata, dla siebie, partnera, partnerki i dziecka. Ich tematyka będzie dostosowana na bieżąco (z dwumiesięcznym wyprzedzeniem), tak by sprostać oczekiwaniom uczestników zajęć. Przykładowy harmonogram zawierający przykładowe tematy zajęć- zał. nr 2

Zajęcia przewidziane są dla wszystkich chętnych mieszkańców Chrzanowa.
Działania PR i promocja
Promocja zajęć zostanie wsparta działaniami PR - wydruk plakatów oraz rozmieszczenie ich w często odwiedzanych miejscach (np. szkoły, przedszkola, kluby, sale zabaw dla dzieci, biblioteki itp.), stworzenie i prowadzenie fanpage na facebooku.

Spotkania z ekspertami.
Minimum dwa razy w miesiącu w ramach spotkań rodzin planowane są zajęcia ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. fizjoterapii, medycyny, psychologii rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, dietetyki, położnictwa, edukacji, czy też innych, jakimi będą wykazywali zainteresowanie uczestnicy. Ważnym aspektem jest możliwość zabrania dzieci na zajęcia. Dlatego część warsztatowo- wykładowa będzie odbywała się np. w bezpiecznej przestrzeni jednego z chrzanowskich klubów dla dzieci oraz w innych lokalizacjach, które przede wszystkim są w stanie zapewnić: bezpieczeństwo dzieciom. Zajęcia tematyczne (warsztatowo- wykładowe) będą prowadzone na zamianę w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, by umożliwić uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

Wioski rodzin, wioski wsparcia.
Spotkania rodzin - swego rodzaju wioski wsparcia, także będą organizowane naprzemiennie w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Będą to luźne spotkania, mające na celu wzmacnianie więzi, stworzenie zintegrowanej społeczności rodzin. Mogą w nich uczestniczyć całe rodziny, bądź tylko poszczególni członkowie (dzieci zawsze pod opieką rodziców/opiekunów). Ze względu na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dzieci będą one odbywały się w lokalizacjach mogących to zapewnić. Ilość uczestników podyktowana będzie warunkami panującymi w danej lokalizacji, w jakiej spotkanie będzie się odbywać.

Lokalizacja
Wszystkie zajęcia (joga, spotkania rodzin, spotkania z ekspertami) będą odbywać się w centrum Chrzanowa (w rejonie Rynku). Pozwoli to na łatwe dotarcie zainteresowanych nawet z najbardziej odległych zakątków Chrzanowa. W okolicy Rynku znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking, przystanki komunikacji miejskiej oraz postój taksówek.
Organizacja zajęć
Na wszystkie zajęcia będą obowiązywały wcześniejsze zapisy, tak by zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym zajęcia. Tematy wykładów będą dostosowywane na bieżąco i podawane do wiadomości z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, tak by każdy zainteresowany mógł się na nie zapisać.
Odpłatność
Wszystkie zajęcia będą dla uczestników bezpłatne

Uzasadnienie zadania

Projekt Klubu Aktywnych Rodzin ma przede wszystkim charakter prospołeczny. Adresowany jest do mieszkańców Chrzanowa - chrzanowskich rodzin. To swoista wioska wsparcia, która pozwoli na wzmocnienie więzi i pozwoli zbudować zintegrowaną społeczność rodzin.
W dzisiejszych czasach w zapomnienie odeszły wielopokoleniowe rodziny, w których młodsi mogli nauczyć się od starszych, starsi mogli liczyć na pomoc młodszych. Nawet w typowych rodzinach często każdy pozostawiony jest sobie. Rodzice, nawet jeśli chcą to nie zawsze mają wiedzę i wsparcie w wychowaniu dzieci. Na pomoc ekspertów, profesjonalistów z jednej strony nie zawsze nas stać, a z drugiej strony korzystanie z porad psychologa, psychiatry czy choćby dietetyka społecznie odbierane jest jako przyznanie się do problemów i nieporadności społecznej.
Projekt darmowych spotkań w ramach Klubu Aktywnych Rodzin pozwoli wypełnić tę lukę. Bez skrępowania będzie można porozmawiać o swoich problemach, liczyć na wsparcie czy wysłuchać ekspertów. Na pewno ważny będzie też aspekt poprawy kondycji fizycznej i relaksu, który zapewnią zajęcia z jogi.
Klub Aktywnych Rodzin sprawi, że uczestnicy zajęć poczują się jak członkowie jednej wielkiej rodziny, w której mogą liczyć na pomoc, wsparcie i zrozumienie.

Zakres i zastosowanie zadania

Klub Aktywnych Rodzin ma służyć wszystkim mieszkańcom, ponieważ głównym adresatem są rodziny. Członkowie klubu będą dla siebie wsparciem, będą się od siebie wzajemnie uczyć, wspólnie rozwiązywać problemy. Pozwoli to na zbudowanie poczucia własnej wartości, będzie przeciwdziałać poczuciu wykluczenia czy osamotnienia spowodowanego brakiem wsparcia wielopokoleniowej rodziny.
Ważny również jest aspekt prozdrowotny. Dzięki regularnemu uczestnictwu w zajęciach jogi poprawi się kondycja fizyczna uczestników a także będą mieli szansę na zrelaksowanie się i zdystansowanie od codzienności i szarej rzeczywistości.
Klub Aktywnych Rodzin na pewno wpłynie pozytywnie na społeczną integrację mieszkańców Chrzanowa. Pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie otaczającego świata, na zrozumienie siebie, innych. Dla osób, które dopiero zamieszkały w Chrzanowie lub planują się tu przeprowadzić Klub Aktywnych Rodzin będzie szansą na poznanie mieszkańców, otrzymanie wsparcia oraz integrację z nowym środowiskiem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Joga 67 (zajęć) x 165 zł (koszt jednych zajęć -1,5 godziny dla całej grupy max 12. osobowej w szkole jogi)11 055 zł
2Joga 67 (zajęć) x 20 zł (koszt wody dla uczestników na jedne zajęcia)1 340 zł
3Wioska rodzin 13 (spotkań) x 110 zł (jednorazowy koszt wynajęcia sali z przestrzenią bezpieczną dla dzieci)1 430 zł
4Wioska rodzin 13 (spotkań) x 55 zł (jednorazowy koszt drobnego poczęstunku i napojów dla uczestników spotkania)715 zł
5Warsztaty/wykłady/spotkania z ekspertem 21 (spotkań) x 165 zł (wynagrodzenie prowadzącego zajęcia; czas trwania min 2 godz.)3 465 zł
6Warsztaty/wykłady/spotkania z ekspertem 21 (spotkań) x 55 zł (jednorazowy koszt drobnego poczęstunku i napojów dla uczestników spotkania)1 155 zł
7Zwrot kosztów dojazdu ekspertów spoza powiatu chrzanowskiego 10 (max ilość spotkań z ekspertem przyjezdnym) x 60 zł (średni koszt dojazdu eksperta spoza powiatu chrzanowskiego)600 zł
8Plakaty reklamujące projekt 50 szt. x 5 zł (koszt wydruku jednej sztuki plakatu)250 zł
9Obsługa księgowa 9 miesięcy x 200 zł (miesięczny koszt obsługi księgowej projektu)1 800 zł
10Koordynacja projektu 9 miesięcy (101 zajęć w ciągu 36 tygodni) x 120 zł (miesięczny koszt koordynacji projektu - prowadzenie zapisów, fanpage, projekty plakatów, wydruk materiałów szkoleniowych, fotorelacja itp.)1 080 zł
Łącznie: 23 890 zł