zadanie nr 1/BO2020

1/BO2020. KWITNĄCY CHRZANÓW – KROKUSOWA ŁĄKA KWIETNA W CENTRUM CHRZANOWA


Lokalizacja

Tereny zielone przed budynkiem MOKSiR – działki ewid. 1156/344, 1156/451, 1156/506

Skrócony opis zadania

Utworzenie na terenach zielonych w centrum Chrzanowa „łąki” kwietnej poprzez posadzenie krokusów i wysianie nasion kwitnących latem roślin miododajnych. (Ilość posadzonych krokusów w przybliżeniu nawiązywać ma do liczby ludności gminy Chrzanów tak by każdy mieszkaniec gminy mógł odnaleźć własnego :) )

Opis zadania

Nasadzenie minimum 47 365 szt. (GUS 2017) cebulek krokusów wielkokwiatowych pochodzących z polskiej produkcji na trawnikach przed wejściem części administracyjnej MOKSiR w Chrzanowie oraz wysianie nasion mieszanki miododajnych roślin jednorocznych oraz bylin.

Uzasadnienie zadania

Krokusy to jedne z najwcześniej kwitnących w Polsce roślin wieloletnich – ich pojawienie się
zwiastuje nadejście wiosny. Kolorowe kwiaty krokusów są świetną dekoracją trawników, a wysokoenergetyczny pyłek stanowi dobre źródło pokarmu m.in. dla pszczół i trzmieli.
Podobną rolę spełniają pod koniec wiosny oraz latem gatunki takie jak m.in.
Borago officinalis
Centaurea cyanus
Phacelia tanacetifolia
Salvia officinalis
Chryzanthemum leucanthemum
Trifolium repens
Echinacea purpurea
Levistivcum officinale
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Leonorus cardiaca
Lotus corniculatus
Thymus vulgaris
Echium vulgare
Echium creticum
Echium plantagineum
Papaver rhoeas
Hyssopus officinalis
Na rynku oferowane są dedykowane mieszanki nasion powyższych roślin.

Dodatkowym atutem urządzania terenów zielonych w powyższy sposób są niższe koszty ich utrzymania – łąki kwietne kosi się raz w roku, tj. jesienią po przekwitnięciu roślin.

Zadanie zakłada zaoranie terenu pod wysiew nasion m.in. w/w gatunków wiosną 2020 r.
Zakup i wysiew nasion.
Koszenie jesienią 2020 r.
Zakup i posadzenie krokusów jesienią 2020 r.
Dosiew nasion bylin jesienią 2020 r.

*1 - Przedstawione korzyści w ogromnie uproszczony sposób przedstawiają zalety idei. Resztę zagadnień dosyć skrupulatnie opisują doświadczenia badaczy, ogrodników oraz innych JST powszechnie dostępnych w periodykach czy publikacjach on-line.

*2 - lista gatunków przedstawia jedynie propozycję – w przypadku przystąpienia do realizacji zadania w wyniku przeprowadzonych konsultacji podstawowym założeniem jest utworzenie łąki kwietnej z dowolnej mieszanki biorąc pod uwagę cenę/dostępność nasion, uwarunkowań glebowych czy ekspozycję terenu.

*3 – wskazana lokalizacja nie zakłada pokrycia całego terenu nasadzeniami krokusów czy „obsianiem łąką kwietną” – obszar zagospodarowania zadaniem powinien uwzględniać zaproponowany kosztorys i wszelkie pozostałe uwarunkowania.

*4 - utrzymanie łąk kwietnych często zakłada oranie terenu i dosiew nasion co 2-3

Zakres i zastosowanie zadania

j/w

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Cebulki krokusa wielkokwiatowego - odmiany22 000 zł
2Nasiona roślin3 500 zł
3Nawóz1 500 zł
4Robocizna (oszacowanie 17 zł brutto / m2 x 1000 m2)17 000 zł
Łącznie: 44 000 zł