zadanie nr 7/BO2020

7/BO2020. ZAKUP NOWYCH SŁUPKÓW STARTOWYCH NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ W CHRZANOWIE


Lokalizacja

Kryta Pływalnia w Chrzanowie, ul. Mydlana 20

Skrócony opis zadania

Zadanie to obejmuje modernizację Krytej Pływalni w Chrzanowie poprzez wymianę istniejących już mocno wyeksploatowanych słupków startowych na nowe, których jakość da gwarancję bezpiecznego użytkowania przez dzieci i młodzież Gminy Chrzanów.

Opis zadania

Na obiekcie Krytej Pływalni zostanie zamontowanych 6 słupków startowych z ruchomym podnóżkiem.
Opis techniczny:
Słupek startowy zgodny z regulacjami FINA, z regulowanym podnóżkiem, numeracją (4 strony), platforma pokryta powłoką antypoślizgową, wykonany ze stali nierdzewnej EN1.4404 (316L) i proszkowo malowany na biało, kolor platformy antypoślizgowej: niebieski lub czarny.

Uzasadnienie zadania

Jak powszechnie wiadomo woda jest pierwotnym środowiskiem człowieka. Uprawianie ćwiczeń ruchowych w środowisku wodnym wpływa stymulująco na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzież, w związku z czym powinniśmy podejmować inicjatywy popularyzujące pływanie.
Ćwiczenia w wodzie wyzwalają pozytywne emocje takie jak: śmiech, zadowolenie, radość. Dla większości z nas przebywanie w wodzie jest urozmaiceniem, gdyż daje możliwość wykonywania takich ćwiczeń, które trudno byłoby wykonywać na lądzie.
Urządzenia sportowe jakimi są słupki startowe udostępniane do korzystania mieszkańcom Gminy Chrzanów na obiekcie sportowym powinny charakteryzować się wysokim stopniem bezpieczeństwa oraz cechować dobrą jakością i estetyką wykonania. Ogromne znaczenie przy nauce i doskonaleniu pływania ma jakość sprzętu, z którego korzystają adepci tego sportu.
Wysoki standard urządzeń sportowych podnosi jakość świadczonych usług przez Krytą Pływalnię oraz przyczynia się do popularyzacji pływania wśród mieszkańców, co w dalszej kolejności ma wpływ poprawę ich zdrowia.

Zakres i zastosowanie zadania

Zadanie to jest skierowane przede wszystkim do:
– dzieci i młodzieży Gminy Chrzanów, którzy każdego dnia uczęszczają na naukę i doskonalenie pływania na Krytej Pływalni w Chrzanowie,
– członków klubów sportowych trenujących pływanie,
– stowarzyszeń, które korzystają z oferty Krytej Pływalni,
– osób dorosłych uprawiających pływanie rekreacyjnie i amatorsko,
– uczestników pływackich zawodów sportowych organizowanych na obiekcie Krytej Pływalni w Chrzanowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

11. Zakup 6 sztuk słupków startowych wraz z montażem51 360 zł