zadanie nr 12/BO2020

12/BO2020. STREETBALL NA TRÓJCE


Lokalizacja

Teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie przy alei Henryka (załącznik 1)

Skrócony opis zadania

Streetball na Trójce to projekt zakładający wykonanie dwóch boisk do streetballa (koszykówka uliczna) na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie oraz zakup piłek przystosowanych do rozgrywania meczy. W ramach projektu zostanie zorganizowany międzyszkolny turniej streetball.

Opis zadania

Streetball na Trójce to zadanie, które zakłada wykonanie dwóch boisk do streetballa (koszykówka uliczna) na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chrzanowie.

Boiska zostaną wykonane na terenie już istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 (lokalizacja przy SP3 zał. nr 1 – źródło geoportal.gov.pl). W ramach zadania zostaną zamontowane 2 profesjonalne zestawy z tablicą kratownicową 105x180 cm, dwusłupowe, montowane w tulejach. Montaż w tulejach pozwala na późniejszy demontaż całej konstrukcji i przeniesienie jej (źródło sportplus.pl). Na tym etapie boisko zostanie umiejscowione na istniejącej już nawierzchni (Stowarzyszenie streetball Polska zaleca: art. 2.1 „to płaska, twarda nawierzchnia wolna od przeszkód.” –– „Przepisy do gry w koszykówkę uliczną (streetball) wersja amatorska  - wydanie 2012). Zostaną zaprojektowane i namalowane linie boiska do gry w streetball na dwóch bosikach o powierzchni 10mx14m. Na jednym z boisk obręcz zostanie ustawiona na standardowej wysokości 3,00-3,05 m, na drugim boisku obręcz zostanie ustawiona na wyskości 2,60 – zalecanej przy minikoszykówce (Przepisy gry w minikoszykówkę 2005 FIBA – Przepis 2 Art.4 „Kosze złożone z obręczy i siatek. Każdy z nich powinien być zamontowany – 3,05 m nad podłożem, dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat; - 2,60 m nad podłożem dla dzieci poniżej 10 lat.”).
Poglądowa lokalizacja boisk zał nr 3, zał 4
W ramach projektu zostaną zakupione piłki do streetballa 16 szt dla młodszych dzieci (8 w rozmiarze 5 i 8 w rozmiarze 6) oraz 10 szt dla starszych dzieci i dorosłych (rozmiar 7).
W ramach projektu zostaną rozegrane zawody międzyszkolne w streetballu (szkoły podstawowe w 2 kategoriach wiekowych : klasy 4-6 oraz klasy 7-8 z podziałem na płeć, w sumie 6 różnych kategorii). W ramach środków zostaną zakupione nagrody dla wszystkich uczestników, woda, drobne przekąski a także sfinansowana zostanie obsługa sędziowska. Planowany jest udział 5 drużyn w każdej z kategorii - w sumie 30 drużyn.

Uzasadnienie zadania

Szkoła Podstawowa nr 3 zlokalizowana jest w centrum Starego Miasta. Boisko jest głównym miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących okolicę. Położone (w przeciwieństwie do boiska przy I LO) z dala od głównych arterii komunikacyjnych, gwarantuje spokojną atmosferę podczas korzystania.
Od kilkunastu lat jedyną inwestycją na terenie boiska było zamontowanie piłkochwytów. Boisko jest stare, zapomniane i poza piłką nożna (stare bramki) nie pozwala na inne formy aktywności zespołowej.
Realizacja mojego zadania da mieszkańcom Starego Miasta choćby namiastkę prawdziwego kompleksu sportowego,  jakiego potrzebuje Szkoła Podstawowa nr 3. Boiska, obecnie dostępne w Chrzanowie są za daleko dla dzieci ze Starego Miasta (Orlik, boisko przy SP nr8) . Dotarcie do nich wiąże się z włączeniem się w duży ruch DK79. Boisko przy I LO mieści się przy głównej drodze (ul. Oświęcimska) – gdzie od rana do wieczora jest duży ruch, niesprzyjający komfortowemu uprawianiu sportu. Zorganizowanie dwóch boisk do strretballa niewielkim kosztem pozwoli zwiększyć możliwości spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców okolicy. W tym samym czasie efektywnie z terenu boiska będzie mogło korzystać więcej osób. Wykonanie dwóch boisk do koszykówki także przyniesie korzyści uczniom SP3 – będą oni mogli w ramach lekcji WF doskonalić swoje umiejętności gry w koszykówkę na świeżym powietrzu. Do gry w streetball należy używać piłek przeznaczonych "na zewnątrz". Piłki zostaną wykorzystane przy organizacji zawodów.
Zawody międzyszkolne pozwolą na spopularyzowanie dyscypliny sportowej jaką jest streetball, a uczestniczące w nich dzieci będą mogły poczuć ducha prawdziwej sportowej rywalizacji.

Zakres i zastosowanie zadania

Zorganizowanie dwóch boisk do streetballa od razu przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania terenu boiska przy SP nr 3. Obecny stan pozwala jedynie na grę w piłkę nożną lub ręczną. W godzinach „szkolnych” będą z nich korzystali uczniowie SP3. Po zakończeniu lekcji będą mogli spędzić tu aktywnie czas mieszkańcy okolicy.
Dzieci i dorośli mieszkający w okolicy będą mogli aktywnie spędzać czas, bez konieczności wyprawy na drugi koniec miasta (Orlik, boisko przy SP8, SP1, SP10).
Zawody międzyszkolne pozwolą na spopularyzowanie dyscypliny sportowej jaką jest streetball, a uczestniczące w nich dzieci będą mogły poczuć ducha prawdziwej sportowej rywalizacji. Liczę także, że zawody na stałe wpiszą się w sportowy kalendarz Chrzanowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup: Zestaw z tablicą kratownicową 2 szt (2x3 550.00)7 100 zł
2Zakup piłek mniejszych 16 szt 1 800 zł
3Zakup piłek większych 10 szt 1 200 zł
4Montaż zestawów do streetballa3 500 zł
5Wytyczenie i malowanie linii boisk9 000 zł
6Wykonanie projektu boisk do streetballa3 000 zł
7Ławeczki dla rezerwowych/trenera/oczekujących na mecz wraz z montażem 4 szt. (4x500.00)2 000 zł
8Organizacja zawodów wraz z obsługa i nagrodami6 500 zł
Łącznie: 34 100 zł