zadanie nr 16/BO2020

16/BO2020. Naturalny plac zabaw w Chrzanowie


Lokalizacja

Działka numer 111/8

Skrócony opis zadania

Naturalny plac zabaw w Chrzanowie to projekt stworzenia wyjątkowego miejsca na mapie  miasta, placu zabaw zbudowanego z naturalnych, ekologicznych i  żywych elementów małej architektury. Plac zabaw bez sztucznych materiałów, gumowych nawierzchni, plac który będzie się zmieniał wraz z porami roku. Będzie zachwycał zarówno dzieci jaki i dorosłych, zachęcając do spędzania czasu na wolnym powietrzu, integracji i wspólnego działania w organizacji zabaw.

Opis zadania

Natura daje dużo możliwości kreatywnego korzystania z otoczenia. Uczy dzieci postrzegać i szanować przyrodę, stąd pomysł na stworzenie naturalnego placu zabaw w Chrzanowie.
Projekt takiego placu skupia się na stworzeniu przestrzeni z naturalnych materiałów takich jak: drewno, wiklina, kamienie, ziemia, wykorzystując jednocześnie istniejące już rośliny i drzewa. Większość elementów placu to budowle z wierzby wiciowej. Wierzba jest najefektywniejszą z roślin wykorzystywaną do oczyszczania gleby z metali ciężkich, związków toksycznych poprzez wbudowanie ich w swoją biomasę. Dodatkowo korzenie wierzby wychwytują 80% zanieczyszczeń wody, roślina też skutecznie filtruje powietrze z zanieczyszczeń.

Naturalne elementy małej  architektury zaplanowanej na placu zabaw będą nie tylko użyteczne, ale również ładne, dzięki czemu wkomponują się w naturalny krajobraz parku.
Projekt placu zabaw zawiera:

1. Przygotowanie terenu w tym usypanie dwóch naturalnych niewielkich pagórków, ćzęściowa wymiana gleby pod elementy z wierzby.
2. Stworzenie naturalnej ścieżki sensorycznej z kamieni, szyszek, drewnianych bali. Taka ścieżka pobudza zmysły dzieci które poprzez dotyk poznają otaczającą naturę.
3. Wmontowanie zegaru słonecznego, w celu edukacji dzieci i młodzieży.
4. Zasadzenie z wierzby wiciowej tunelu o długości 20 metrów.
5. Ustawienie dwóch drewnianych bali w formie równoważni.
6. Wkopanie drewnianych klocków (pieńków) jako miejsc do siedzenia, budowania kręgów.
7. Ustawienie trzech drewnianych ławek.
8. Nasadzenie dodatkowej, różnorodnej roślinności w celu urozmaicenia już istniejącej oraz zbudowania naturalnego ogrodzenia dla placu zabaw
9. Montaż trzech wiklinowych daszków na istniejących drzewach, które bez negatywnych wpływów na drzewa stworzą zacienione przestrzenie do zabaw lub odpoczynku w upalne dni.
10. Zbudowanie dwóch szałasów z żywej wikliny, które będą się zmieniać wraz z porami roku: wiosną bujnie, soczyście zielono rozkwitają, w lecie dają schronienie przed upałami i piekącym słońcem, jesienią pięknie zmieniają kolory, by na zimę przejść w okres spoczynku. O każdej porze roku wyglądają estetycznie, są użyteczne i praktyczne.
11. Wbudowanie tablicy informacyjnej.
12. Zamontowanie kosza na śmieci.

W celu zasadzenia obiektów małej architektury z wierzby konieczna będzie częściowa wymiana ziemi pod nimi, tak aby dać tym rośliną optymalne warunki wzrostu.

Pomysł na lokalizację placu zabaw to park w Kościelcu, a konkretnie łąka przy ul. Nałkowskiej (działka 111/6) wraz z otaczającymi drzewami, które dają naturalny cień, tak aby korzystać z placu również w czasie bardzo słonecznych dni. Lokalizacja jest ogólnodostępna, również dla rodziców z wózkami dla dzieci, jak i dzieci na wózkach inwalidzkich. Forma placu zabaw nie naruszy naturalnego wyglądu parku i będzie nowa atrakcją na mapie miasta.

Uzasadnienie zadania

Projekt naturalnego placu zabaw będzie odpowiedzią na kilka problemów mieszkańców Chrzanowa. Przede wszystkim pomoże w eliminacji zjawiska nazwanego przez Richarda Louv, autora książki „Ostatnie dziecko lasu”, tzw.„zespołu deficytu natury", który wiąże się bezpośrednio z czasami w których wychowują się nasze dzieci. Wpływ dostępu do technologii i wirtualnego świata, który nas otacza wpływa niekorzystnie na rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży, które coraz rzadziej wychodzą na pole, aby spędzić czas na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. W związku z tym, pozbawione terapeutycznych właściwości przyrody cierpią coraz bardziej z powodu stresu i zmęczenia tzw. uwagi skupionej, co objawia się impulsywnością, irytacją i osłabieniem koncentracji. Ponadto badania wykazują, iż zabawa z naturalnymi elementami zwiększa kreatywność, umiejętności motoryczne, samoocenę oraz wyniki w nauce.
Natura daje dużo możliwości kreatywnego korzystania z otoczenia. Uczy dzieci postrzegać i szanować przyrodę.
Kolejnym problemem, który rozwiąże plac zabaw jest jego lokalizacja, czyli osiedle Kościelec na którym istnieje tylko jeden plac zabaw, co jest zdecydowanie niewystarczające na tak duże, ciągle rozwijające się osiedle. Budowa w tym miejscu sprawi, że okoliczne dzieci otrzymają dodatkowe miejsce do wspólnej integracji.
Ostatnim aspektem, równie ważnym, jeśli nie najważniejszym jest bezpośrednia i pośrednia promocja ekologicznych rozwiązań, przyjaznych nie tylko dla ludzi ale również otaczającej przyrody. Budowle z wierzby przyczynią się również do oczyszczania powietrza oraz gleby.

Zakres i zastosowanie zadania

Naturalny plac zabaw będzie służył dzieciom i młodzieży z Chrzanowa, w tym również dzieciom z niepełnosprawnościami, które często nie mogą korzystać ze standardowych urządzeń placów zabaw.  Projekt zawiera w sobie przestrzenie przyjazne również dorosłym, tak aby również dorośli mogli poczuć ponownie radość swobodnej zabawy w otoczeniu natury. Przebywanie na świeżym powietrzu jest bowiem równie ważne dla osób dorosłych, obcowanie z naturą obniża stres i pobudza wyobraźnie. Nowa atrakcyjna przestrzeń w mieście będzie służyć zarówno starszym jak i młodszym mieszkańcom Chrzanowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt 10 000 zł
2Przygotowanie terenu pod instalacje, prace ziemne i montaż elementów30 000 zł
3żywy szałas z wierzby wiciowej średnica 2,2m2 600 zł
4ścieżka sensoryczna4 000 zł
5zegar słoneczny1 000 zł
6daszki wiklinowe wokół drzew x 32 000 zł
7tunel z wierzby wiciowej 20m7 000 zł
8nasadzenia roślin, w tym elementy naturalnego ogrodzenia24 000 zł
9drewniane bale - równoważnia i słupki2 000 zł
10drewniane ławki bez oparcia x 32 700 zł
11żywy szałas z wierzby wicowej średnica 3m2 900 zł
12ziemia pod szałasy i tunele10 000 zł
13tablica informacyjna wraz z montażem1 000 zł
14kosz do selektywnej zbiórki odpadów400 zł
Łącznie: 99 600 zł

Naturalny plac zabaw w Chrzanowie planowany jest przez wnioskodawcę zadania do realizacji na terenie parku pałacowego w Kościelcu. 
Na tym terenie realizowane jest od 2018 roku zadanie współfinansowane ze środków unijnych 
pn. „Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu”, do chwili obecnej odtworzono mur parkowy 
od strony ul. Dworskiej. W ramach tego zadania do końca 2020 roku wykonane zostaną nowe ścieżki parkowe na terenie całego parku. 
Dodatkowo w trakcie wykonywania tych prac wykonane zostanie nowe oświetlenie parku, nawadnianie, monitoring oraz elementy małej architektury. 
Po zakończeniu ww. prac rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem zieleni. 
W związku z powyższym realizacja zadania   „Naturalny plac zabaw w Chrzanowie" w 2020 roku nie jest możliwa. 
Równocześnie w trakcie opracowywania projektu przebudowy parku przeznaczono teren od strony ul. Nałkowskiej na urządzenie placu zabaw. 
Przedmiotowa lokalizacja została uzgodniona z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
W związku z powyższym realizacja tego zadania będzie możliwa w latach
następnych, po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich, opracowaniu projektu i jego uzgodnieniu 
z Konserwatorem Zabytków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.