zadanie nr 15/BO2020

15/BO2020. ROLKOWISKO PRZY UL. SIKORSKIEGO


Lokalizacja

Przy ulicy Sikorskiego działka nr416/178 (koło bloków Trzebińska 1,3,5,7).  Na powierzchni ogrodzonych boisk sportowych (asfaltowych).
Teren jest własnością Gminy Chrzanów.

Skrócony opis zadania

ROLKOWISKO mogłoby powstać na powierzchni jednego z boisk. Przy ulicy Sikorskiego działka nr416/178 (koło bloków Trzebińska 1,3,5,7).  Na powierzchni ogrodzonych boisk sportowych (asfaltowych), tego mniejszego – o wymiarach 18x28 (m) które służy do grania w koszykówkę lub siatkówkę.                                  
Wniosek mój dotyczy pokrycia istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15mx25m nową nawierzchnią która poprawi znacznie komfort i bezpieczeństwo użytkowników tego boiska.

Opis zadania

Proponuję aby nawierzchnia na  w/w boisku asfaltowym została wyłożona   modułowo – elastycznymi płytami  polipropylenowymi typu SPORT COURT Defense które nadają się doskonałe do uprawiania sportów drużynowych, indywidualnych (tenisa ziemnego, jazda na rolkach, nauka tańca) oraz bezpiecznymi miejscami do organizowania zajęć gimnastycznych, aerobiku czy zajęć dla dzieci.
Płyty w/w mogą być w różnych kolorach o obrysach boisk np. koszykówki, siatkówki , itp.
Płyty te mogą być ułożone na istniejącym asfalcie bez dodatkowych przygotowań powierzchni asfaltowej. Nawierzchnie wyłożone takim płytami są odporne na cało roczne warunki atmosferyczne  - nie wymagają demontażu na zimę.
Ewentualne uszkodzenie mechaniczne płyty nie powoduje demontażu pozostałych płyt.

Nawierzchnie Sport Court  zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, zapewniając doskonałą amortyzację i redukując do minimum ryzyko otarć i kontuzji zawodników, w przeciwieństwie do  betonu czy asfaltu, które nie spełniają  żadnych warunków do uprawiania sportu.

Uzasadnienie zadania

Obecnie na terenie naszej Gminy Chrzanów nie ma odpowiedniego miejsca do jazdy na rolkach ( jazdy figurowej lub hokej na rolkach).
Jazda na rolkach jest w pewnym sensie kontynuacją jazdy na łyżwach i na pewno zainteresuje znaczną grupę mieszkańców Naszej Gminy pragnących poprawić swoje zdrowie uprawiając ten rodzaj sportu (ruchu). Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo uprawiania sportu na takich powierzchniach gdyż tego typu powierzchnie jak wyżej wspomniałem zapewniają doskonałą amortyzację i redukują do minimum ryzyko otarć i kontuzji zawodników, w przeciwieństwie do  betonu czy asfaltu, które nie spełniają  żadnych warunków do uprawiania sportu.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt ten posłuży podobnym grupom mieszkańców naszej gminy którym do tej pory służy sztuczne (niestety, pod gołym niebem) chrzanowskie lodowisko.
Sam jestem częstym bywalcem lodowiska i widzę na nim dużo dzieci, rodzin z małymi dziećmi, osób dorosłych , a także bywają seniorzy do których ja się zaliczam.
Rolkowisko posłuży również (myślę że jest to do pogodzenia )tym którzy uprawiają sporty drużynowe, indywidualne, oraz stanie się bezpieczniejszym miejscem do organizowania zajęć dla dzieci.


Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

11. Zakup – i położenie nawierzchni Sport Court wraz z przywozem, ułożeniem i przeszkoleniem pracowników w temacie układanie nawierzchni. 129zł/m2x375zł.=48.375,00zł.59 501,25 zł
22. Przygotowanie boiska do położenia nawierzchni (usuwanie zbędnej starej infrastruktury - słupki do gry w siatkówkę.) wg projektu.6 150 zł
33. Poprawa nawierzchni 1 pobocza boiska na długości 28mx1,5 poprzez wyłożenie tego pobocza sztuczną trawą wg projektu9 840 zł
44. Modernizacja 3 sztuk istniejących już ławek głównie pod kątem bezpieczeństwa poprzez zastosowanie osłon elastycznych - wg projektu.4 428 zł
55. Zakup 2 szt. półek z zainstalowanymi pod nimi wieszakami zamontowanymi na ścianie ogrodzenia w okolicach ławek wg projektu.1 230 zł
66. Zabezpieczenie 2 słupów ( podstaw) tablicy z koszami do gry w koszykówkę poprzez osłonięcie ich do wysokości 2 m wykładziną amortyzującą ,wg projektu.1 230 zł
77. Koszt mapy zasadniczej. 1 230 zł
88. Koszt projektu.7 380 zł
Łącznie: 90 989,25 zł