zadanie nr 17/BO2020

17/BO2020. CHRZANOWSKI BULODROM - BUDOWA BOISKA DO GRY W BULE


Lokalizacja

Chrzanów ul. Wyszyńskiego 19
Teren Szkoły Podstawowej Nr 10 (działka nr 424/193)

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu bulodromu składającego się z 2 boisk do gry w bule.

Opis zadania

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie zostaną zaprojektowane i wybudowane dwa boiska do gry w bule o wymiarach 4 x 15 m . Działaniami jakie należy wykonać przy realizacji zadania będzie :
- wykonanie projektu boisk
- wykonanie drobnych prac ziemnych (niwelacja terenu, okrawężnikowanie terenu boisk, uzupełnienie nawierzchni drobnym kamieniem)
- zamontowanie ławeczek dla zawodników i kibiców
- zamontowanie tablic z regulaminem obiektu i zasadami gry.
Proste reguły tej gry stanowią o tym iż jest idealną forma spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym i towarzyskim, ponadto umiejscowienie boisk na terenie szkoły poszerza ofertę rekreacyjno –sportową dla młodzieży szkolnej.

Uzasadnienie zadania

Chrzanów nie posiada boisk do gry w bule na którym miłośnicy i sympatycy tej gry mogliby rozwijać swoje umiejętności. Bule są grą przeznaczoną dla osób w różnym wieku lecz głównie dla osób starszych. Jest to gra która nie wymaga szczególnego wysiłku i sprawności , mogą w niej także uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Atutem gry jest niski koszt zakupu sprzętu do gry (komplet kul kosztuje ok 50 zł).
W związku z powyższym wybudowanie boisk przyczyni się do poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu przez osoby starsze i niepełnosprawne. A ze względu na umiejscowienie obiektu będzie mogła z niego korzystać także młodzież szkolna na swoich zajęciach sportowych

Zakres i zastosowanie zadania

Bulodrom będzie służył dokładnie wszystkim mieszkańcom Chrzanowa oraz  Powiatu Chrzanowskiego, na boiskach będzie można:
- spędzać wolny czas i uprawiać rekreację fizycznąna świeżym powietrzu
- prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć WF i po lekcjach
- na boiskach będzie można rozgrywać zawody i turnieje dla mieszkańców naszego miasta i powiatu.
- bulodrom jest idealnym pomysłem na uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców naszego miasta
- GRA W BULE BĘDZIE NA PEWNO CZYNNIKIEM INTEGRUJĄCYM MIESZKAŃCÓW CHRZANOWA

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wykonanie projektu3 000 zł
2roboty budowlane (wyrównanie terenu, okrawężnikowanie, uzupełnienie nawierzchni)16 000 zł
3ławki z montażem1 200 zł
4kosz na śmieci700 zł
5tablica informacyjna700 zł
6stojaki na rowery1 000 zł
7zakup buli300 zł
Łącznie: 22 900 zł