zadanie nr 1

1. Boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Balinie


Lokalizacja

ul. Jaworznicka 139, teren przy Szkole Podstawowej w Balinie, dz. nr 1438/45, obręb Balin.

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na modernizacji boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Balinie poprzez:
- wymianę nawierzchni na bezpieczną sportową,
- wymianę 2 koszy do gry w koszykówkę,
- montaż 2 słupków i siatki do gry w siatkówkę,
- montaż piłkochwytów oddzielających boisko do koszykówki / siatkówki od boiska do piłki nożnej,
- montaż 2 ławek dla oczekujących na grę,
- montaż 1 kosza na śmieci,
- montaż 5 stojaków rowerowych typu "U".

Opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu na obecnym (betonowym) boisku do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Balinie nawierzchni sportowej poliuretanowej (powierzchnia boiska 290 m2) wraz z namalowaniem linii segregacyjnych, wymianie 2 koszy do gry w koszykówkę, montażu słupków wraz z siatką do gry w siatkówkę i montażu piłkochwytów oddzielających boisko do koszykówki/siatkówki od boiska do piłki nożnej, montażu 2 ławek dla oczekujących na grę, montażu 1 kosza na śmieci, montażu 5 stojaków rowerowych typu "U".
Miejsce realizacji zadania: ul. Jaworznicka 139, teren przy Szkole Podstawowej w Balinie, dz. nr 1438/45, obręb Balin. Administratorem obiektu jest dyrektor Szkoły.

Uzasadnienie zadania

Potrzeba wymiany nawierzchni na sportową bezpieczną jest zgłaszana przez mieszkańców Balinia, a w szczególności dzieci i młodzież korzystającą z tego boiska już od wielu lat. Obecna nawierzchnia betonowa uległa zużyciu funkcjonalnemu, co sprzyja urazom nóg czy rąk grających. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa znajduje zastosowanie zarówno na obiektach lekkoatletycznych, jak i na boiskach przyszkolnych. Nawierzchnie te wykonywane są bezpośrednio na placu budowy. Można je instalować na podbudowie betonowej czy asfaltobetonowej, która jest na obecnym boisku. Jest to przede wszystkim rozwiązanie efektywne kosztowo. Montaż nawierzchni sportowej przebiega szybko i jest właściwie niezależny od warunków atmosferycznych. Utrzymanie boiska sportowego z nawierzchnią sportową poliuretanową jest bardzo łatwe. Nawierzchnia taka jest odporna na warunki atmosferyczne, posiada bardzo dobrą wytrzymałość, elastyczność, dynamikę oraz odpowiednią amortyzację, co nie jest bez znaczenia dla stawów i kręgosłupa grających.
Dodatkowy montaż słupków i siatki do gry w siatkówkę sprawi, że miejsce to stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, dając możliwość wyboru gry w koszykówkę lub siatkówkę.
Montaż piłkochwytów oddzieli boisko do koszykówki/siatkówki od boiska do piłki nożnej, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort grających.
Ławeczki, stojaki rowerowe oraz kosz na śmieci dopełnią obiekt sprawiając, iż stanie się on bardziej funkcjonalny.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt będzie służył w szczególności dzieciom i młodzieży, zapewniając bezpieczną i komfortową grę w koszykówkę, siatkówkę i po oddzieleniu boisk piłkochwytami, również bezpieczniejszą grę w piłkę nożną.


Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej (290 m2), malowanie linii segregacyjnych, wymiana dwóch koszy do gry w koszykówkę, montaż słupków i siatki do gry w siatkówkę 55 000 zł
2Montaż piłkochwytów o wymiarach: dł. 29 m, wys. 3 m25 000 zł
3Montaż 2 ławek przy boisku4 000 zł
4Montaż 1 kosza na śmieci1 000 zł
5Montaż 5 stojaków rowerowych typu "U"5 000 zł
Łącznie: 90 000 zł