zadanie nr 7

7. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ REMONT ZAPLECZA SOCJALNEGO MKS FABLOK CHRZANÓW


Lokalizacja

UL. SZPITALNA 78A   nr. Działki 694/134

Skrócony opis zadania

Głównym założeniem projektu jest remont zaplecza socjalnego oraz modernizacją terenu boiska sportowego przy ul. Szpitalna 78a w Chrzanowie, w celu zwiększenia potencjału sportowego oraz poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Chrzanowa. Projekt zawiera wymianę krzesełek na trybunach oraz montaż nowych ławek rezerwowych. Środki finansowe  zostaną również przeznaczone na remont zaplecza socjalnego. Wymiana płytek w łazienkach oraz armatury, wymiana drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wykonanie szafek dla zawodników, zakup bojlera. Budynek zostanie wymalowany , zostaną wykonane obróbki pokrycia dachu, zamontowane zostaną rynny oraz wymienione zostaną podłogi z dotychczasowych drewnianych na dużo trwalsze betonowe pokryte wykładziną podłog

Opis zadania

Budynek z którego korzystają zawodnicy MKS FABLOK W CHRZANOWIE przy ul. Szpitalnej 78a w Chrzanowie , oraz przyległemu mu boisku musi być w najbliższym czasie zmodernizowany i wyremontowany. Po uzyskaniu opinii od inspektora budowlanego , który przeprowadził oględziny budynku w ostatnim czasie należy niezwłocznie założyć rynny , uszczelnić dach oraz wymienić drzwi. Pomieszczenia sanitarne oraz szatnie również muszą być wyremontowane. Strefa zawodników oraz kibiców na boisku wymaga modernizacji. Głównymi zadaniami wymagającymi realizacji są:
-założenie rynien
-uszczelnienie dachu
-wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
-wymiana płytek oraz armatury w łazienkach
-wymiana podłogi
-wykonanie modernizacji szatni dla zawodników
-wymiana ogrzewacza wody
-naprawa części uszkodzonego ogrodzenia boiska
-malowanie zewnątrz i wewnątrz budynku
-wymiana i montaż brakujących krzesełek na trybunach oraz montaż nowych ławek rezerwowych.

Uzasadnienie zadania

Budynek przy ul. Szpitalnej został przekształcony na pomieszczenia socjalne w 2005 r. Od tego czasu nie było generalnego remontu. Środki finansowe , które Klub otrzymywał z Urzędu Miasta Chrzanowa, oraz z własnych zasobów finansowych nie wystarczały na utrzymanie obiektu na odpowiednim poziomie.
Pokrycie dachu wymaga uszczelnienia , gdyż blacha w niektórych miejscach jest już zardzewiała i pojawiły się w niej dziury. Należy również założyć rynny przy dachu budynku aby zapewnić kontrolowany odpływ wody. Budynek należy wymalować z zewnątrz i wewnątrz. Zaplecze sanitarne wymaga całkowitego remontu , tj wymiana płytek oraz armatury ze względu na ubytki i pęknięcia płytek oraz cieknące krany. W szatniach i pomieszczeniu sędziów należy wymienić podłogę , gdyż istniejąca jest spróchniała i zagraża zdrowiu osób przebywających w pomieszczeniu. Drzwi wewnętrzne i zewnętrza są zdeformowane , podniszczone nie domykające się i należy je niezwłocznie wymienić. Kwota z budżetu zostanie również przeznaczona na zakup bojlera aby zawodnicy mogli skorzystać z prysznica z ciepłą woda po treningu lub meczu a także pozwalającego na podgrzanie wody użytkowej do temperatury zapewniającej skuteczne namnażanie się bakterii chorobotwórczych w tym legionelli oraz projekt i montaż szafek dla zawodników. Środki zostaną również wykorzystane na remont ogrodzenia wokół boiska ze względu na uszkodzenia siatki i słupków nośnych oraz na wymianę i montaż brakujących krzesełek na trybunach oraz montaż nowych ławek rezerwowych w miejsce starych, które nie spełniają obecnych norm i nie zapewniają wystarczającej ochrony dla osób na nich przebywających.
Remont jest pilnie potrzebny gdyż stan istniejącej infrastruktury sportowej jest niezadowalający oraz w celu poprawy warunków treningowych sportowców. Celem jest stworzenie bezpiecznego i komfortowego miejsca dla zawodników oraz kibiców, którzy licznie obserwują zmagania drużyn występujących na boisku.

Zakres i zastosowanie zadania

Modernizacja obiektu sportowego będzie służyć zawodnikom MKS FABLOK W
CHRZANOWIE. Drużyna seniora, Juniora, Trampkarza , Młodzika , Orlika oraz
najmłodszych zawodników. Klub szkoli i rozgrywa mecze w kl. A w podokręgu Piłki
Nożnej Chrzanów, Junior starszy oraz Trampkarz - Liga Małopolska zachodnia,
Młodzik-2 liga Małopolska, orlik, skrzat i żak oraz organizuje lokalne turnieje . Na
terenie obiektu przy ul Szpitalnej , są organizowane imprezy sportowe , mecze
piłkarskie, turnieje, treningi oraz gry i zabawy z okazji np. dnia dziecka, w których
uczestniczą mieszkańcy pobliskiego osiedla a także z pozostałych części miasta
Chrzanowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana drzwi zewnętrznych.3 600 zł
2Wymiana drzwi wewnętrznych6 400 zł
3Wymiana ogrzewacza wody 3- fazowy – poj. co najmniej 200l3 500 zł
4wymiana baterii prysznicowych.1 500 zł
5Malowanie pomieszczeń wewnątrz4 400 zł
6Obróbki blacharskie dachu i montaż rynien3 500 zł
7Malowanie ścian zewnętrznych4 000 zł
8Szafki dla zawodników do szatni12 000 zł
9Podłoga ( demontaż starej podłogi, wykonanie wylewki betonowej, montaż wykładziny PCV) 19 000 zł
10Remont łazienek-zbicie starych płytek dostawa i montaż nowych płytek20 000 zł
11Zakup i montaż ławek rezerwowych16 000 zł
12Zakup i montaż krzesełek na trybunach3 150 zł
13Naprawa części ogrodzenia 2 950 zł
Łącznie: 100 000 zł