zadanie nr 10

10. Remont i modernizacja harcówki Hufca ZHP Chrzanów, czyli przestrzeń dla wszystkich na 100-lecie Hufca Chrzanów


Lokalizacja

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 1

Skrócony opis zadania

W ramach zadania w lokalu harcówki Hufca ZHP Chrzanów zostanie wymieniona stolarka drzwiowa i okienna, zostaną odmalowane ściany i sufity oraz wykonany będzie remont toalety i zaplecza socjalnego.

Opis zadania

Lokal, w którym znajduję się harcówka Hufca ZHP Chrzanów to miejsce spotkań drużyn harcerskich oraz gromad zuchowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo spotykającej się tam młodzieży i dzieci harcówka wymaga kompleksowego remontu.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
● usunięcie krat z okien
● wymiana stolarki okiennej na plastikową
● wymiana stolarki drzwiowej
● odmalowanie ścian i sufitów oraz zamontowanie płyt g-k
● wymiana powierzchni płaskich
● remont sanitariatów
● organizacja zaplecza socjalnego
● Wyposażenie zaplecza socjalnego (m. in. meble, zastawa, czajnik)
● Wyposażenie Sali spotkań (m. in. krzesła składane, pufy, stoliki)

Celem zadania jest stworzenie przyjaznych oraz bezpiecznych warunków dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zbiórkach drużyn i spotkaniach hufca, a także spójnej przestrzeni dla realizacji projektów i działań proponowanych przez społeczność lokalną (mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych itp.).
Miejsce to ma ogromny, ale nie wykorzystany w pełni potencjał. Lokal znajduje się w centrum miasta. Niestety ze względu na brak remontu od lat ’90 XX wieku, nie spełnia on obecnych wymagań
i standardów użytkowania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy (m in. oświetlenie, dostępna toaleta, wentylacji).

Uzasadnienie zadania

Projekt ma odpowiadać na problem społeczny, jakim jest zbyt mała ilość miejsc w Chrzanowie,
w których można się spotkać poza godzinami „urzędowymi” bez konieczności wnoszenia opłaty za najem, w gronie swojej organizacji czy grupy formalnej/nieformalnej.  Do tej pory miejsce, w którym znajduje się harcówka hufca ZHP Chrzanów nie była wykorzystywana w pełni. Drużyny i Gromady zuchowe spotykają się w niej 2-3 razy w tygodniu, a spotkania hufca raz w miesiącu. Chcemy, aby miejsce to mogło służyć mieszkańcom i organizacjom pozarządowym jako miejsce spotkań, bez ograniczenia czasowego.  Miejsce to ma być przestrzenią do pracy i działania, a także stworzeniem dodatkowej możliwości realizacji projektów i przedsięwzięć społecznych w duchu harcerskiej idei. Wierzymy, że odpowiednio stworzona przestrzeń pozwoli na nawiązanie dodatkowych partnerstw pomiędzy chrzanowskimi organizacjami., w tym wzajemnej pomocy na polu harcersko-społecznym.

Zakres i zastosowanie zadania

Realizacja projektu będzie służyła:
- dzieciom i młodzieży Gminy Chrzanów zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego
- organizacjom pozarządowym
- grupom formalnym i nieformalnym
- mieszkańcom Gminy Chrzanów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Okna PCV z montażem 4 szt.; drzwi zewnętrzne z montażem 2 szt.; drzwi wewnętrzne z montażem 4 szt.30 000 zł
22. Wymiana posadzki podłogowej 15 000 zł
33. Malowanie ścian i sufitów + montaż płyt g-k20 000 zł
44. Montaż nowej glazury ściennej w toalecie oraz wymiana sanitariatów15 000 zł
55. Położenie płytek w części socjalnej1 000 zł
66. Wyposażenie części socjalnej oraz sali spotkań8 000 zł
Łącznie: 89 000 zł