zadanie nr 12

12. LETNIA SCENA KULTURALNE - SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY


Lokalizacja

LETNIA SCENA KULTURALNA - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Skrócony opis zadania

Założeniem projektu jest zakup sprzętu nagłośnieniowego, który pozwoli na realizację większych przedsięwzięć muzycznych w ramach LETNIEJ SCENY KULTURALNEJ. Dzięki tego typu nagłośnieniu będzie można  organizować więcej otwartych koncertów, spektakli zarówno dla małych jak i dużych odbiorców.

Opis zadania

Założeniem projektu jest zakup sprzętu nagłośnieniowego, który pozwoli na realizację dużych i wartościowych przedsięwzięć muzycznych w ramach LETNIEJ SCENY KULTURALNEJ. Sprzęt nagłośnieniowy zakupiony w ramach projektu pozwoli przyciągnąć znanych artystów, których wymagania w obecnej chwili są poza zasięgiem technicznym MOKSiR Chrzanów. Posiadany sprzęt jest przestarzały i mocno wyeksploatowany co nie pozwala w pełni przekazać energii i emocji płynących ze sceny. Letnia Scena Kulturalna  jest projektem otwartych koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych, które zbliżają mieszkańców Chrzanowa i okolic oraz ułatwiają dostęp do kultury. Sprzęt nagłośnieniowy będzie używany między innymi na scenie plenerowej na pasażu za domem kultury.

Uzasadnienie zadania

Efektem prac projektu będzie nie tylko zwiększenie roli instytucji kultury w przestrzeni publicznej, ale również podniesienie standardów prowadzonej działalności oraz zwiększenie potencjału edukacyjno-animacyjnego MOKSiR Chrzanów. Aktualna infrastruktura techniczna, ze względu na swój stan uniemożliwia potencjalnym beneficjentom odbiór w pełnym wymiarze oferty kulturalnej oferowanej przez ośrodek. Realizacja projektu wpłynie na życie mieszkańców poprzez:  
- poprawa warunków technicznych podczas organizacji koncertów Letniej Sceny Kulturalnej ,
- rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców miasta Chrzanowa oraz okolic,  
- poszerzenie oferty kulturalnej,
- zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców, dzięki organizacji darmowych koncertów, spektakli, oraz zajęć dla najmłodszych.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt dedykowany będzie docelowo dla wszystkich grup wiekowych. Zakup sprzętu nagłośnieniowego przyczyni się bezpośrednio do uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty kulturalnej oferowanej przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Umożliwi realizacje projektów artystycznych na najwyższym poziomie dla młodych widzów, podniesie standardy związane z organizacja przedsięwzięć muzycznych i teatralnych dla grupy dorosłych odbiorców, a także pozwoli na pełniejszy odbiór scenicznych wydarzeń artystycznych osobom w wieku emerytalnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup sprzętu nagłośnienowego.92 000 zł
2Zakup Okablowania i osprzętu.8 000 zł
Łącznie: 100 000 zł