zadanie nr 14

14. "Społeczny Park Kieszonkowy" nad stawem w Kościelcu.


Lokalizacja

Teren zlokalizowany w bezpośrednim otoczeniu stawu rekreacyjnego na osiedlu Kościelec w Chrzanowie. Działka położona przy ul. Szpitalnej, pomiędzy ulicami Krótką, a Kasztanową, przy boisku sportowym Fablok Chrzanów.
Nr działki 694/134 obręb Kościelec. Część działki ograniczona linią brzegową stawu od strony placu zabaw, a linią drzew rosnących pomiędzy stawem, a placem zabaw. Teren jest własnością gminy.

Skrócony opis zadania

Staw w Kościelcu to ogólnodostępne, piękne i chętnie odwiedzane przez Chrzanowian miejsce. Wiosną cieszy krokusowa łąka, latem cudnie kwitnące nenufary, a przez cały rok magia kościeleckiego stawu. Obecna mała architektura jest w katastrofalnym stanie technicznym, ławeczki nie nadają się już do kolejnego remontu. Proponujemy zatem rozpocząć realizację "Społecznego Parku Kieszonkowego". Zacznijmy od podstaw. Na początek od wyposażenia terenu otaczającego staw w elementy małej architektury takie jak ławeczki, stoliki, kosze na śmieci oraz zamontowanie LED'owego solarnego oświetlenia parkowego - które znacząco poprawi bezpieczeństwo i estetykę. Zamontujmy też kamerę do monitoringu i transmisji obrazu "na żywo" w internecie. Zróbmy to razem!!!

Opis zadania

Społeczny Park Kieszonkowy nad stawem w Kościelcu. Doposażenie terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury.

Pomysł:
Pomysł to odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców zapotrzebowanie. Staw w Kościelcu to piękne i cieszące się coraz większą popularnością miejsce. Piękne, ale absolutnie nieprzystosowane do obecnych realiów i oczekiwań mieszkańców. Obecne ławeczki nie nadają się do dalszego użytkowania, ich wymiana jest absolutną koniecznością. Stoją nad stawem od 1997 roku. Wielokrotnie remontowane, czasy swojej świetności mają dawno za sobą.  Ponadto zostały tak niefortunnie zamontowane, że utrudniają właściwe z nich korzystanie - osoby odwiedzające staw oraz wędkarze bywa, że wzajemnie sobie przeszkadzają, co czasem prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji. Zlokalizowanie ławeczek w takim miejscu jak do tej pory nie daje komfortu ani wędkarzom, ani odwiedzającym staw mieszkańcom. Co więcej - wędkarze z tych ławeczek korzystają sporadycznie, gdyż w większości przynoszą ze sobą wędkarskie siedziska.

Proponujemy zatem, odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców, usunąć stare i zamontować nowe ławki, w nowej lokalizacji. Ponadto przy okazji ławeczek zainstalować również kilka stolików, które mogłyby służyć do pikników, gry w szachy, czy innych plenerowych aktywności. Obecnie niestety nie ma żadnego stolika. Chcemy przede wszystkim zamontować ławeczki w oddaleniu od lustra wody, aby w zdecydowanie zwiększyć komfort ich użytkowania. Ławeczki chcemy zamontować w cieniu drzew, tak aby w upalne lato można było znaleźć przyjemne schronienie przed palącym słońcem. Jest to szczególnie istotne dla seniorów, którzy chętnie odwiedzają staw i szukają zacienionego miejsca do odpoczynku. Montując ławeczki chcemy też część z nich posadowić parami, tak aby korzystające z nich osoby mogły rozmawiać twarzą w twarz - to sprzyja dobrej relacji i miłej atmosferze. Zamontowanie stolików szachowych czy piknikowych również da nową użyteczność temu miejscu, spowoduje, że miłośnicy szachów czy gry w karty lub inne gry planszowe znajdą dla siebie fajny i klimatyczny kącik na świeżym powietrzu w pięknych okolicznościach przyrody. Utrzymaniu właściwego porządku i czystości sprzyjać będą dodatkowe kosze na śmieci.

Uzupełnieniem infrastruktury będzie nowoczesne oświetlenie parkowe zasilanie z paneli fotowoltaicznych. Proponujemy zamontowanie 4 kompletnych zestawów oświetleniowych z których każdy wyposażony jest we własne ogniwo fotowoltaiczne, LED'owe źródło światła i akumulator zapewniający właściwe oświetlenie. Zamontowanie takich 4 kompletnych zestawów w dużym stopniu zwiększy bezpieczeństwo korzystania z terenu oraz poprawi estetykę tego klimatycznego miejsca.

W celu podniesienie bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu korzystania z obiektu, proponujemy zamontowanie monitoringu, z którego obraz będzie ogólnodostępny "na żywo" w internecie. Takie rozwiązanie poza bezpieczeństwem użytkowania będzie również miało walor promocyjny dla miasta, bowiem transmisja będzie publiczna i ogólnodostępna - zatem obraz z tego pięknego miejsca będzie osiągalny w każdym zakątku świata. Przecież mamy czym się chwalić.

Dokładna lokalizacja oraz sposób montażu ławeczek, stolików, koszy na śmieci i słupków z oświetleniem parkowym zostanie ustalona w porozumieniu pomiędzy zarządzającym terenem Towarzystwem Wędkarskim Kościelec, a Urzędem Miejskim w Chrzanowie. W załączonej grafice prezentujemy proponowane lokalizacje ujętego w zadaniu wyposażenia.

Kalkulacja kosztów wraz z uzasadnieniem:
- oświetlenie solarne - kompletne zestawy składające się ze źródła światła, 4 metrowego masztu, akumulatora, fundamentu oraz ogniwa fotowoltaicznego - koszt 20.000 zł wraz z montażem.
- mała architektura: 16 ławeczek, 4 stoliki szachowe i/lub piknikowe, 4 kosze na śmieci - łączny koszt wraz z montażem 30.000 zł. Montaż zawiera również konieczność wykonania ewentualnej podbudowy lub utwardzenia gruntu w celu właściwego zamontowania ławek, tak aby na miękkim terenie ławki i stoliki nie zapadały się.
- kamera do monitoringu - zakup urządzenia - montaż, konfiguracja i instalacja usługi zostanie zrealizowana z wykorzystaniem istniejącej instalacji i urządzeń posiadanych przez Towarzystwo Wędkarskie Kościelec. Towarzystwo Wędkarskie Kościelec będzie ponosiło koszty stałe utrzymania urządzenia (dostęp do internetu oraz koszt energii elektrycznej). Transmisja będzie realizowana publicznie za pośrednictwem platformy Youtube. Koszt zakupu kamery - 2.500 zł

Projekt nie zakłada wydatków stałych związanych z utrzymaniem zadania po stronie budżetu Gminy Chrzanów. Przyszłe koszty mogą dotyczyć wymiany źródeł światła, akumulatorów zasilających lampy, ogniw fotowoltaicznych, wymiany siedzisk lub oparć w ławeczkach lub bieżących prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem przewidzianej w realizacji zadania infrastruktury w należytym stanie technicznym. Prace związane z instalacją kamery, udostępnieniem internetowego łącza do transmisji sygnału, oraz instalacji sieci teleinformatycznej zostaną nieodpłatnie wykonane przez zarządzające terenem Towarzystwo Wędkarskie Kościelec w Chrzanowie.

Uzasadnienie zadania

Staw w Kościelcu to piękne miejsce, w którym mieszkańcy nie wyjeżdżając z miasta, mogą odpocząć i zrelaksować się na łonie natury. To miejsce cieszące się rosnącą popularnością niezależnie od pory roku. Terenem tym zachwycają się mieszkańcy, niejednokrotnie wskazując przy tej okazji na braki w infrastrukturze, na nieprzystosowanie małej architektury, na katastrofalny stan techniczny ławeczek, niewystarczającą ich ilość, brak miejsca do piknikowania, czy gry w szachy ... Osiedla z dominującą zabudową jednorodzinną - jakim jest osiedle Kościelec - cierpią na brak ogólnodostępnych miejsc publicznych, takich w których mieszkańcy mogliby się spotykać i integrować, miejsc zlokalizowanych w niedalekiej odległości od ich miejsca zamieszkania. Na osiedlu Kościelec - takim miejscem jest właśnie staw. Jest to idealne miejsce do wykorzystania w celu integracji społecznej, stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców nie tylko Kościelca, ale również sąsiednich osiedli i sołectw.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dotyczące właściwego zagospodarowania tego terenu, zwiększenie jego użyteczności, funkcjonalności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Instalacja monitoringu ma na celu nie tylko zabezpieczenie mienia i zwiększenie bezpieczeństwa, ale również niesie ze sobą walor promocji miasta.

Zakres i zastosowanie zadania

Trudno wskazać konkretne grypy, gdyż jest ich wiele ... Jest to miejsce publiczne, ogólnodostępne i powszechnie odwiedzane przez różnych mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z niego nieodpłatnie w dogodnym dla nich czasie.
Teren wokół stawu cieszy się dużą popularnością wśród:
- młodzieży - dla której jest to miejsce spotkań,
- seniorów - którzy chętnie tu spacerują i spotykają się nad stawem ze swoimi znajomymi,
- uczniów pobliskiej szkoły w ramach zajęć lekcyjnych,
- rodzin z małymi dziećmi, często odwiedzającymi staw przy okazji wizyt na placu zabaw,
- rowerzystów, którzy znajdują nad stawem miejsce na postój podczas rowerowych wycieczek,
- miłośników fotografii dla których staw i przyroda są źródłem artystycznych inspiracji,
- kibiców piłkarskich, którzy przy okazji meczów na sąsiadującym ze stawem stadionie korzystają z możliwości relaksu,
- wędkarzy, członków Towarzystwa Wędkarskiego Kościelec - którzy ze swoich składek członkowskich i zaangażowaniem pracy społecznej utrzymują i pielęgnują cały ten teren.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestawy oświetleniowe wraz z montażem (4 sztuki)20 000 zł
2Zakup i montaż elementów małej architektury (16 ławeczek, 4 stoliki, 4 kosze na śmieci)30 000 zł
3Zakup kamery do monitoringu - umożliwiającej transmisję obrazu "na żywo" w intenecie2 500 zł
Łącznie: 52 500 zł